UWAGA: W Scandlines Food Express nie ma wymagań dotyczących maseczek ani paszportu covidowego. Przeczytaj więcej o inicjatywach covidowych na promie.