Scandlines Deutschland GmbH
Drehbahn 7
20354 Hamburg
Niemcy

tel.: +49 (40) 360 91 91 91
e-mail: information@scandlines.com

Rejestr Handlowy
Sąd Rejonowy w Hamburgu, nr Rejestru Handlowego HRB 135499

Numer identyfikacji VAT
DE 811 423 486

Zarząd 
Heiko Kähler i Gerald Lefold

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Søren Poulsgaard Jensen

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności
Informacje udostępnione przez Scandlines zostały przygotowane z najwyższą starannością. Nie można jednak całkowcie wykluczyć błędów. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z naszych stron internetowych, chyba że wynikły one w związku z celowym działaniem lub rażącym niedbalstwem ze strony firmy Scandlines, jednego z jej prawnych reprezentantów lub jednej z osób wykonujących powierzone zobowiązanie na jej rzecz; niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód na osobie ani odpowiedzialności na podstawie ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Proszę mieć na uwadze, że w przypadku ofert związanych z rezerwacjami obowiązują osobno podane postanowienia szczegółowe.
W przypadkach, gdy odsyłamy do treści innych stron internetowych (np. za pomocą linków), są to jedynie odniesienia do obcych treści, których w żadnym wypadku nie uznajemy za własne. Za inne strony internetowe, do których odsyłamy odpowiadają wyłącznie operatorzy tych stron.

Pytania do administratora sieci proszę kierować pod numer telefonu:
+49 (0) 40 36 09 19 113 (nie w sprawach rezerwacji)