UWAGA: W Scandlines Coffee nie ma wymagań dotyczących maseczek ani paszportu covidowego. Przeczytaj więcej o inicjatywach covidowych na promie.