Najwyższe kierownictwo Scandlines to Dyrektor ds. operacyjnych (COO) i Pełniący obowiązki CEO Michael Guldmann Petersen i Dyrektor Finansowy (CFO) Jesper Mikkelsen Heilbuth.

W niemieckiej części organizacji jest również dwóch dyrektorów: Heiko Kähler i Gerald Lefold, którzy odpowiadają za bieżące zarządzanie niemieckimi spółkami Scandlines.

Michael Guldmann Petersen, COO i Pełniący obowiązki CEO

Michael Guldmann Petersen

Michael Guldmann Petersen został mianowany pełniącym obowiązki dyrektora generalnego w lutym 2024 r., a od 2018 r. pełni funkcję dyrektora operacyjnego (COO). W tym samym czasie dołączył do zarządu Scandlines Deutschland GmbH. W Scandlines jest zatrudniony od 2017 roku.

Mikael Koch Jensen, CFO

Mikael Koch Jensen od czasu powołania na stanowisko Dyrektora Finansowego (CFO) w Scandlines w maju 2024 r. jest członkiem zespołu zarządzającego.

Heiko Kähler, direktør, Scandlines Deutschland GmbH

Heiko Kähler

Heiko Kähler dołączył do zespołu zarządzającego Scandlines Deutschland GmbH w 2012 r. W 1994 r. dołączył do DFO (Deutsche Fährgesellschaft Ostsee), które w 1998 r. połączyło się ze Scandlines.

Gerald Lefold, direktør, Scandlines Deutschland GmbH

Gerald Lefold

W 2014 roku Gerald Lefold stał się częścią zespołu zarządzającego Scandlines Deutschland GmbH. W 1993 roku dołączył do DFO (Deutsche Fährgesellschaft Ostsee), które w 1998 roku połączyło się ze Scandlines.


Fundusze infrastrukturalne stojące za Scandlines

Scandlines jest własnością konsorcjum składającego się z trzech funduszy infrastrukturalnych: Igneo Infrastructure Partners, 3i i Federated Hermes.

Scandlines opiera się na silnej współpracy duńsko-niemieckiej od ponad 100 lat.