§ 1 - WSTĘP

Scandlines Danmark ApS, Scandlines Gedser - Rostock ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Rostock GmbH i Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH (dalej "Scandlines") przykładają dużą wagę do zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Scandlines podjęła specjalne środki ochrony Twoich danych osobowych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym ogólne rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych ("RODO"). Każde odniesienie do RODO należy rozumieć również jako odniesienie do mających zastosowanie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Scandlines jest administratorem danych w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych, tj. jeśli zawrzesz umowę, administratorem jest Twój odpowiedni partner umowny, w przypadku gdy odwiedzisz jedną z naszych platform cyfrowych, jest nim wskazany operator danej platformy cyfrowej (strony internetowej, mediów społecznościowych, aplikacji mobilnej). Dane kontaktowe do Scandlines można znaleźć na dole tej strony. Dla Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH i Scandlines Bordershop Rostock GmbH powołany został zewnętrzny inspektor ochrony danych osobowych. Również te dane kontaktowe znajdują się na dole tej strony.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych znajdziesz informacje, jakie dane osobowe będą zbierane podczas gdy kupujesz bilety lub inne usługi, korzystasz z platform cyfrowych Scandlines, bierzesz udział w konkursach oferowanych przez Scandlines oraz gdy prowadzimy marketing naszych usług lub produktów. Od 1 lutego 2024 roku mamy następujące strony internetowe: scandlines.dkscandlines.descandlines.comscandlines.se, scandlines.pl
scandlines-freight.combordershop.com, booking.scandlines.com, scandlines.dk/bus/, scandlines.de/bus, scandlines.se/bus, scandlines.pl/bus, scandlines.com/bus (zwane dalej łącznie „Stroną Internetową”) oraz aplikację Scandlines, którą możesz załadować poprzez Google Play lub App Store.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych znajdziesz również informacje, dlaczego Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz informacje o prawach, które Ci przysługują. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich na przykład Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, adres IP i wszelkie inne dane, które mogą wskazać na Ciebie.

 

§ 2 – JAKIE DANE OSOBOWE O TOBIE PRZETWARZAMY I DLACZEGO?

Gdy rezerwujesz bilety i nabywasz od nas inne usługi

Kiedy zamawiasz bilet lub inną usługę w Scandlines, otrzymujemy różne dane osobowe, włączając w to:

 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Adres,
 • Szczegóły dotyczące dokonanego przez Ciebie zakupu (takie jak rodzaj i ilość zakupionego towaru/usługi, to, kiedy dokonałeś/-aś zakupu, itp.),
 • Informacje o tym, czy potrzebujesz szczególnej pomocy przy korzystaniu z naszych usług,
 • Tablice rejestracyjne, jeśli zdecydujesz się, by tablice rejestracyjne były identyfikatorem (do celów płatniczych).

Dane te są wykorzystywane wyłącznie po to, by umożliwić nam realizację naszej zawartej z Tobą umowy (por. artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO) i zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z tej umowy, jak również wygaśnięciu naszych prawnych zobowiązań do zachowania tych danych (por. artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Gdy korzystasz z naszych platform cyfrowych (Strony Internetowej, mediów społecznościowych i aplikacji)

Gdy odwiedzasz nasze platformy cyfrowe (Stronę Internetową, media społecznościowe i aplikacje), ze względów technicznych przekażesz nam następujące informacje:

 • Stronę internetową, z której żądano pliku,
 • Nazwę oraz lokalizację, w której plik może zostać odnaleziony,
 • Datę oraz czas żądania,
 • Ilość przetransferowanych danych,
 • Status dostępu (transfer plików, plik nieodnaleziony, etc.),
 • Opis rodzaju użytej przeglądarki internetowej,
 • Twój adres IP. 

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia technicznego funkcjonowania naszych platform i będą oceniane przez nas wyłącznie do celów statystycznej optymalizacji. Podstawą prawną do takiego wykorzystania jest nasz prawnie uzasadniony interes w udostępnieniu, prowadzeniu i ulepszaniu naszych platform cyfrowych (por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Gdy bierzesz udział w badaniach satysfakcji

W ramach programu satysfakcji klientów Scandlines okresowo przeprowadzamy badania satysfakcji lub prosimy o opinie klientów w celu ulepszania i rozwijania naszych produktów, usług i marketingu – w obu przypadkach w oparciu o ogólne dane klientów przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Dane kontaktowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres),
 • Zachowanie użytkownika wynikające z plików cookie (pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody od Ciebie),
 • Informacje z Twoich profili w mediach społecznościowych,
 • Historię zakupów i częstotliwość podróży (cenę, lokalizację i liczbę produktów),
 • Historię komunikacji ze Scandlines,
 • Inne informacje podane w badaniu.

 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tych celach jest nasz uzasadniony interes w przeprowadzeniu badania (por. RODO, art. 6 ust. 1 lit. f)).

Gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie newsletterów itp. od Scandlines


Gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie newsletterów itp. od Scandlines, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych w newsletterach za pośrednictwem np. poczty elektronicznej, wiadomości SMS i wiadomości push, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu),
 • Twoje ewentualne preferencje,
 • Odpowiedzi przesłane w związku z konkursami, jeśli dotyczy,
 • Numer rejestracyjny (jeśli podałeś/-aś tę informację).

 

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tych danych osobowych jest Twoja zgoda (por. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeśli wycofasz swoją zgodę, zachowamy dokumentację dotyczącą zgody przez pewien czas. Podstawą prawną przechowywania dokumentacji jest nasz uzasadniony interes polegający na możliwości udowodnienia istnienia ważnej zgody do czasu jej wycofania (por. RODO, art. 6 ust. 1 lit. f)). 

Gdy dostarczamy Ci spersonalizowany marketing

Będziemy, w różnych kontekstach (np. na platformach cyfrowych, w magazynach i w aplikacjach itd., gdy kupujesz bilety lub gdy używasz aplikacji Scandlines), pytać o Twoją zgodę na wysyłanie Ci wiadomości w formie newsletterów lub innych materiałów marketingowych, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść może być oparta na informacjach, które zgromadziliśmy na Twoim koncie klienta.

Gdy zarejestrujesz się i wyrazisz zgodę na marketing, przetwarzamy następujące dane osobowe:

 • Dane kontaktowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres),
 • Zachowanie podczas przeglądania stron internetowych (pod warunkiem uzyskania wcześniejszej Twojej zgody),
 • Historię zakupów i częstotliwość podróży (cenę, lokalizację i liczbę produktów),
 • Historię komunikacji ze Scandlines,
 • Odpowiedzi przesłane w związku z konkursami, jeśli dotyczy,
 • Numer rejestracyjny (jeśli podałeś/-aś tę informację).

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wysyłania newsletterów i innych materiałów marketingowych jest Twoja wyraźna zgoda, por. art. 6(1)(a) RODO.

Ponadto odpowiedzi na pytania zadawane przez Scandlines, związane z Twoimi zakupami oraz inne informacje, które mogą być przekazywane Scandlines przez Ciebie w związku z zakupami, będą zapisywane i wykorzystywane do aktualizacji wiedzy Scandlines na temat preferencji klientów, co umożliwi Scandlines realizowanie jej uzasadnionych celów, aby zapewnić lepszą obsługę klienta, w tym marketingu ukierunkowanego na klienta.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest również Twoja wyraźna zgoda, por. art. 6 ust. 1 lit. Podstawą prawną tego procesu jest zasada równoważenia interesów zawarta w RODO, por. artykuł 6 ust. 1 lit. (f).

W dodatku możemy od czasu do czasu wysyłać materiały marketingowe, wykorzystując ogólne dane klientów (dane adresowe), które otrzymaliśmy ewentualnie od osób trzecich.  W takich przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie w prowadzeniu marketingu naszych produktów i usług, artykuł 6 ust. 1 lit. (f) RODO. W każdej chwili masz jednak prawo nie zgodzić się na nasze działania marketingowe lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszych marketingowych baz danych, a także skorzystać z innych praw wymienionych w niniejszym oświadczeniu.

Gdy Scandlines wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu marketingu swoich produktów i usług, a także w związku z przeprowadzaniem badań, możemy udostępniać Twoje dane osobowe platformom cyfrowym (np. Facebookowi). Jednakże będzie to mieć miejsce wyłącznie w celu marketingu produktów i usług Scandlines w odpowiednich mediach społecznościowych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest również Twoja wyraźna zgoda, por. RODO, art. 6 ust. 1 lit. (a).

Gdy bierzesz udział w konkursie

Gdy bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie i jeśli będziemy ewentualnie potrzebowali skontaktować się z Tobą jako zwycięzcą/-żczynią, przetwarzamy następujące dane osobowe:

Kiedy przystępujesz do jakiegoś z naszych konkursów, przetwarzamy następujące dane:

 • Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, e-mail, adres, numer telefonu), oraz
 • Korespondencję ze Scandlines,
 • Odpowiedzi przesłane w związku z konkursem.

Celem przetwarzania jest wylosowanie zwycięzcy/-żczyni konkursu i skontaktowanie się z nim/nią (por. 6 ust. 1 lit. (b) RODO).

W związku z tym, że bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie, przetwarzamy również Twoje dane w celach marketingowych. To zbieranie danych odbywa się w sposób opisany powyżej. Scandlines zapisuje i przetwarza powyższe dane osobowe w oparciu o uzasadnione interesy użytkownika i Scandlines (por. RODO, art. 6 ust. 1 lit. (f)).

 

W zależności od warunków konkursu, opublikujemy (lub nie) Twoje imię i nazwisko, jeśli wygrałeś/-aś konkurs.

 

Inne przetwarzanie

Oprócz różnych czynności przetwarzania opisanych powyżej, możemy przetwarzać wyżej wymienione dane osobowe, jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (por. RODO, art. 6 ust. 1 lit. (f)) lub jeśli jest to konieczne do realizacji lub przygotowania jakiejkolwiek transakcji obejmującej całość lub część naszej działalności (por. RODO, art. 6 ust. 1 lit. (f)).

 

§ 3 - ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, WSPÓLNE ADMINISTROWANIE DANYMI

Scandlines udostępnia Twoje dane osobowe spółkom z grupy Scandlines (tj. spółkom wymienionym w § 1 powyżej) w wyżej wymienionych celach.

Scandlines może również udostępniać Twoje dane innym partnerom, z którymi współpracuje, celem realizacji zawartej przez Ciebie umowy. W szczególności udostępnimy dane dotyczące Twojej tablicy rejestracyjnej naszym partnerom biznesowym (np. zarządowi mostu Øresund), jeżeli nabyłeś/-aś produkt, w związku z którym zdecydowałeś/-aś się używać tablicy rejestracyjnej jako identyfikatora (do celów płatniczych)).

Scandlines może również udostępniać Twoje dane osobowe mediom społecznościowym i platformom, takim jak Facebook, do celów marketingowych za pośrednictwem tych mediów. Ponadto może od czasu do czasu działać jako współadministrator danych razem z dostawcami mediów społecznościowych, np. podczas organizowania konkursów (por. § 2 „Gdy bierzesz udział w konkursie”) lub w celu przedstawiania spersonalizowanych reklam (por. § 2 „Gdy oferujemy Ci spersonalizowany marketing”). W takim przypadku Scandlines zawrze umowę o wspólnym administrowaniu danymi z dostawcami mediów społecznościowych. W przypadku Facebooka, umowę można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Kiedy Scandlines działa jako współadministrator danych, wszystkie prawa opisane w niniejszym oświadczeniu mają pełne zastosowanie również do tego przetwarzania danych. 

Scandlines wykorzystuje również osoby trzecie do przechowywania i przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, np. dostawców usług hostingowych, podmioty dostarczające narzędzia statystyczne i analityczne do przeprowadzania badań (patrz również § 6 poniżej). Takie podmioty są przetwarzającymi dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi udokumentowanymi instrukcjami. Scandlines zapewnia ponadto, że te strony trzecie wdrożyły niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych.

W przypadku żądań ze strony władz lub sądów możemy również przekazać im Twoje dane osobowe, o ile jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO.

§ 4 - PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW POZA UE/EOG

Scandlines korzysta z usług firm hostingowych, znajdujących się poza UE i EOG, np. w USA, w celu przechowywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, zebranych przez nas.

Wszystkie transfery danych do takich osób trzecich są przedmiotem pisemnej umowy pomiędzy nami a daną osobą trzecią w celu zapewnienia pełnej zgodności z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych (RODO). Umowy te będą zasadniczo zawierane na podstawie standardowych klauzul Komisji Europejskiej. Alternatywnie możemy wdrożyć dalsze lub uzupełniające gwarancje ochrony danych osobowych.
 
Osoby trzecie są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

W każdej chwili masz prawo zażądać od Scandlines kopii gwarancji dotyczących ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie do danej osoby trzeciej. Tak samo jesteś uprawniony/-a do żądania kopii odpowiednich danych, które będą przesłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

 

§ 5 - OKRESY PRZECHOWYWANIA

Informacje przekazane nam przez Ciebie za pośrednictwem Strony Internetowej lub innych platform cyfrowych będą zasadniczo przechowywane jedynie przez okres wymagany do realizacji naszej umowy z Tobą lub do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Jeżeli obowiązują ustawowo dłuższe okresy przechowywania, dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres zgodnie z tymi zobowiązaniami. Dotyczy to również naszego indywidualnego uzasadnionego interesu (np. w przypadku sporu prawnego).

 

Dane dotyczące rezerwowania biletów i innych usług (por. § 2 „Gdy rezerwujesz bilety i nabywasz od nas inne usługi”) będą przechowywane przez okres 5 lat następujących po roku podatkowym, w którym zakupiono bilet lub usługę.

Dane zakupione w celu marketingu bezpośredniego (por. § 2 „Gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie newsletterów itp. od Scandlines”) będą przechowywane przez okres, w którym chcesz otrzymywać materiały marketingowe od nas i do 2 lat po tym, jak oświadczyłeś/-aś, że nie chcesz już otrzymywać tych materiałów, chyba że wyraźnie poprosiłeś/-aś nas o usunięcie informacji we wcześniejszym terminie.

Dane przetwarzane w związku z konkursami i wykorzystywane, by wyłonić zwycięzcę/-żczynię konkursu i skontaktować się z nim/-nią (por. § 2 „Gdy bierzesz udział w konkursie”), zostaną usunięte 3 miesiące po otrzymaniu przez zwycięzcę/-żczynię nagrody konkursowej, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania informacji przez dłuższy okres czasu. Jeśli informacje są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, będziemy je przetwarzać i przechowywać zgodnie z § 2.

W odniesieniu do Twojego prawa do informacji, korekty, usunięcia lub zablokowania danych obowiązuje poniższy § 8. Jeśli zażądasz od Scandlines usunięcia wszystkich swoich danych, świadczenie danych usług nie jest już możliwe bez tych danych.

 

§ 6 – STATYSTYKI I ŚLEDZENIE

Na Stronie Internetowej, innych platformach cyfrowych i w naszych newsletterach korzystamy z usług zewnętrznych dostawców do celów analitycznych, aby lepiej zrozumieć sposób korzystania ze Strony Internetowej, platform cyfrowych bądź newsletterów. Ci zewnętrzni dostawcy lub my możemy umieścić tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze, lub piksele śledzące, umożliwiające analizę korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej, z platform cyfrowych lub z naszych newsletterów. Informacje generowane przez cookies lub piksele śledzące na temat korzystania przez Ciebie z tej Strony Internetowej, platform cyfrowych lub z naszych newsletterów są z reguły przekazywane do serwerów hostowanych przez zewnętrznych dostawców usług analitycznych w USA i tam przechowywane.

W naszym imieniu zewnętrzni dostawcy usług analitycznych będą wykorzystywali te informacje do oceny korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej, z platform cyfrowych lub z naszych newsletterów, sporządzania raportów o aktywności na Stronie Internetowej, platformach cyfrowych oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej, platform cyfrowych i Internetu.

Możesz nie zgodzić się na instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł/mogła w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej Strony Internetowej i platform cyfrowych. Możesz również nie zgodzić się na zbieranie danych generowanych przez Cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony Internetowej i platform cyfrowych (łącznie z Twoim adresem IP) dla dostawców usług analitycznych, takich jak Google, jak też na przetwarzanie tych danych przez tych dostawców, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Jeśli wyraziłeś/-aś zgodę na otrzymywanie newsletterów i innych materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, weź pod uwagę, że w związku z wysyłaniem takich materiałów marketingowych wykorzystywane są piksele śledzące. Umożliwia to Scandlines uzyskanie wglądu w Twoją interakcję z wysyłanymi materiałami marketingowymi, dzięki czemu Scandlines może dostosować ich treść do potrzeb użytkownika.

Dla zakresu, w jakim wykorzystujemy te dane w związku z marketingiem, podstawa prawna tego przetwarzania jest szczegółowo opisana w paragrafie 2 powyżej.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie: https://www.scandlines.pl/warunki/oswiadczenie-o-ochronie-danych-osobowych/cookies-ciasteczka/.

 

§ 7 – NADZÓR WIDEO

Systemy nadzoru wizyjnego są instalowane w określonych obszarach w Scandlines. Tam, gdzie jest zainstalowany system nadzoru, wyraźnie pokazują oznaczenia.

Dane z nadzoru kamer są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Międzynarodowy Kodeks ochrony statku i obiektu portowego (Kodeks ISPS, artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • Nasz prawnie uzasadniony interes w ochronie własności Scandlines przed uszkodzeniem i kradzieżą, art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO.

Wszelkie dane dotyczące nadzoru będą dostępne jedynie w przypadku określonego incydentu i zostaną automatycznie usunięte w ciągu 72 godzin.

 

§ 8 – TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych masz szereg praw, z których może skorzystać, kontaktując się ze Scandlines jak wskazano poniżej:

Podanie nam Twoich danych jest dobrowolne. Prosimy jednak zwrócić uwagę na to, że potrzebujemy od Ciebie pewnych kluczowych informacji, aby móc zapewnić Ci żądane usługi. Jeśli chcesz, aby Twoje dane zostały częściowo lub całkowicie usunięte, jest możliwe, że nie będziesz już mógł/mogła korzystać z niektórych usług na Stronie Internetowej, lub będziesz mógł/mogła korzystać z nich tylko częściowo.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze na temat opisanych poniżej praw, prosimy o kontakt pod adresem compliance@scandlines.com.

Prawo dostępu

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które Scandlines przetwarza, w tym o okresie przechowywania, o podmiotach, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe, itp.
 
Prawo do poprawiania i usuwania

Jeśli przetwarzane przez Scandlines dane osobowe dotyczące Ciebie są nieprawidłowe, niekompletne lub mylące, masz prawo do ich skorygowania, sprostowania lub zablokowania.

W niektórych przypadkach możesz również mieć prawo do usunięcia Twoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
W niektórych przypadkach możesz mieć prawo do żądania od Scandlines ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli masz takie prawo i zdecydowałeś/-aś się z niego skorzystać, Scandlines może przechowywać Twoje dane osobowe lub przetwarzać je tylko w celu ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniem lub ochrony praw osoby fizycznej lub prawnej albo w celach chroniących istotne interesy publiczne Unii lub państwa członkowskiego, chyba że wyraziłeś/-łaś zgodę inaczej.

Prawo do sprzeciwu

W niektórych przypadkach możesz mieć prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych (Art. 21 RODO). Dotyczy to w szczególności sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym prawnie uzasadnionym interesie (patrz powyżej). Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych

W niektórych przypadkach masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych albo przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, jeśli Scandlines przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie zgody, por. powyżej.

Gdy wycofasz swoją zgodę, Scandlines zasadniczo zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że jest to możliwe na innej podstawie prawnej i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, opartego na Twojej zgodzie przed jej wycofaniem.


Prawo do składania skarg

Możesz skontaktować się ze Scandlines w każdej chwili, jeśli uważasz, że Scandlines przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Jeśli jednak nie możesz znaleźć rozwiązania ze Scandlines lub nie chcesz skontaktować się ze Scandlines, możesz złożyć skargę w kwestiach ochrony danych osobowych, regulowanych przez prawo duńskie, do duńskiego organu ochrony danych osobowych – Datatilsynet (http://www.datatilsynet.dk/english/file-a-complaint), w kwestiach ochrony danych osobowych, regulowanych przez prawo niemieckie, do organu ochrony danych osobowych w Hamburgu – Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://datenschutz-hamburg.de/beschwerde/), w kwestiach ochrony danych osobowych, regulowanych przez prawo polskie, do polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/). Dane kontaktowe lokalnego organu nadzorczego można znaleźć tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_pl.

 

§ 9 - KONTAKT

Możesz się z nami skontaktować, przesyłając Twoje pytania i sugestie na temat ochrony danych osobowych na adres e-mail: compliance@scandlines.com.

1 lutego 2024

Podmioty odpowiedzialne: 

Scandlines Danmark ApS *
Scandlines Gedser-Rostock ApS*
Scandlines Catering ApS*


*Havneholmen 25, 8.
DK – 1561 Copenhagen V

Scandlines Deutschland GmbH**
Scandferries Holding GmbH**
Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH**
Scandlines Bordershop Rostock GmbH**


**Drehbahn 7
D – 20354 Hamburg

** Zewnętrzny inspektor ochrony danych: Frank Jander, Kedua GmbH, Eichhorster Weg 80, 13435 Berlin.