§ 1 - WSTĘP

Scandlines Danmark ApS, Scandlines Gedser - Rostock ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Rostock GmbH i Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH (dalej "Scandlines") przykładają dużą wagę do zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Scandlines podjęła specjalne środki ochrony Twoich danych osobowych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym ogólne rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych ("RODO"). Każde odniesienie do RODO należy rozumieć również jako odniesienie do mających zastosowanie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

Scandlines jest administratorem danych w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych, t.j. jeśli zawrzesz umowę administratorem jest Twój odpowiedni partner umowny, w przypadku gdy odwiedzisz jedną z naszych stron, jest nim wskazany operator tej strony, a dla programu SMILE operatorem tym jest Scandlines Danmark ApS. Dane kontaktowe do Scandlines można znaleźć na dole tej strony. Dla Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH i Scandlines Bordershop Rostock GmbH powołany został zewnętrzny inspektor ochrony danych osobowych. Również te dane kontaktowe znajdują się na dole tej strony.

W niniejszej polityce prywatności danych osobowych znajdziesz informacje, jakie dane osobowe będą zbierane podczas zamawiasz bilety lub inne usługi, korzystasz ze stron Scandlines, zapisujesz się do programu lojalnościowego Scandlines (SMILE), bierzesz udział w konkursach oferowanych przez Scandlines oraz gdy prowadzimy marketing naszych usług lub produktów. Od 1 marca 2023 roku prowadzimy następujące strony internetowe: scandlines.dkscandlines.descandlines.comscandlines.se, scandlines.pl
scandlines-freight.combordershop.com, booking.scandlines.com, scandlines.dk/bus/, scandlines.de/bus, scandlines.se/bus, scandlines.pl/bus, scandlines.com/bus (zwane dalej łącznie „Stroną Internetową”) oraz aplikację Scandlines, którą możesz załadować poprzez Google Play lub App Store  .

W niniejszej polityce prywatności danych osobowych znajdziesz również informacje, dlaczego Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz informacje o prawach, które Ci przysługują. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich na przykład Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, adres IP i wszelkie inne dane, które mogą wskazać na Ciebie.

§ 2 – ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Rezerwowanie biletów i innych usług

Kiedy zamawiasz bilet lub inną usługę w Scandlines, otrzymujemy różne dane osobowe, włączając w to:

 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres pocztowy,
 • szczegóły dotyczące dokonanego przez Ciebie zakupu (takie jak rodzaj i ilość zakupionego towaru/usługi, to, kiedy dokonałeś zakupu, itp.),
 • informacje o tym, czy potrzebujesz szczególnej pomocy przy korzystaniu z naszych usług,
 • tablice rejestracyjne, jeśli zdecydujesz się, by tablice rejestracyjne były identyfikatorem (do celów płatniczych).

Dane te są wykorzystywane wyłącznie, by umożliwić nam realizację naszej, zawartej z Tobą umowy (por. artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO) i zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z tej umowy, jak również wygaśnięciu naszych prawnych zobowiązań do zachowania tych danych (por. artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Korzystanie ze Strony Internetowej

Gdy odwiedzasz Stronę Internetową, Twoja przeglądarka przekaże nam następujące informacje:

 • Stronę Internetową z której żądano pliku,
 • Nazwę oraz lokalizację w której plik może zostać odnaleziony,
 • Datę oraz czas żądania,
 • Ilość przetransferowanych danych,
 • Status dostępu (transfer plików, plik nieodnaleziony, etc.),
 • Opis rodzaju użytej przeglądarki internetowej,
 • Twój adres IP. 

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia technicznego funkcjonowania Strony Internetowej i będą oceniane przez nas wyłącznie do celów statystycznych. Podstawą prawną do takiego wykorzystania jest nasz prawnie uzasadniony interes w udostępnieniu, prowadzeniu i ulepszaniu Strony Internetowej, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Twój adres IP zostanie niezwłocznie usunięty po Twojej wizycie na Stronie Internetowej.

W przypadkach gdy istnieje możliwość lub ewentualnie wymóg wprowadzenia danych osobowych na Stronie Internetowej w tym w razie rezerwacji biletów, innych usług lub ogólnych zapytań Scandlines wykorzysta Twoje dane osobowe wyłącznie do realizacji odpowiedniego celu. Zebrane dane osobowe będą w związku z tym przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy, której jesteś stroną (por. artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy (por. artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO), chyba że udzieliłeś nam odrębnej i wyraźnej zgody na szersze wykorzystanie tych danych. Możesz również dobrowolnie wprowadzić informacje o numerze rejestracyjnym swojego pojazdu. Scandlines chce wprowadzić w pełni zautomatyzowany przepływ informacji o rozpoznawanych tablicach rejestracyjnych, a Twoje dane dotyczące tablic rejestracyjnych będą wykorzystywane do testowania aut,omatyzacji w ramach naszego stosunku umownego (por. art. 6 (1) b RODO).

Zachowanie podczas przeglądania Strony Internetowej
Dane dotyczące zachowania podczas przeglądania Strony Internetowej są śledzone za pomocą plików cookie i pikseli. Scandlines uzyska Twoją zgodę przed użyciem plików cookie do śledzenia Twojego zachowania na Stronie Internetowej (por. artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie i pikseli, proszę zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

§ 3 – PROGRAM SMILE

W tym paragrafie znajdziesz informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe jako uczestnika programu SMILE.

Program SMILE jest oferowany przez Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8. piętro, DK-1561 Kopenhaga V, Dania.

Scandlines Danmark ApS jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z programem SMILE i zapewnienie że przetwarzanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Scandlines Danmark ApS jest administratorem danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, włącznie z przepisami RODO.

Gdy staniesz się uczestnikiem programu SMILE, będziemy przetwarzać Twoje następujące dane:


 • Dane kontaktowe (takie jak nazwisko, e-mail, adres miejsca zamieszkania)
 • Dane o częstotliwości podróżowania
 • Zachowanie podczas przeglądania stron internetowych (pod warunkiem uzyskania wcześniejszej Twojej zgody)
 • Historia zakupów dokonanych za pomocą karty SMILE (cena, lokalizacja i liczba produktów)
 • Twoja historia komunikacji ze Scandlines

 

Scandlines przetwarza wyżej wymienione dane osobowe w celu wypełnienia swoich zobowiązań wobec Ciebie, włączając w to stworzenia konta dla Ciebie i obliczenia Twoich punktów SMILE. Podstawa prawna tego przetwarzania wynika z artykułu 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Ponadto, odpowiedzi na pytania zadawane przez Scandlines związane z Twoimi zakupami oraz inne informacje, które mogą być przekazywane Scandlines przez Ciebie w związku z zakupami, będą zapisywane i wykorzystywane do aktualizacji wiedzy Scandlines na temat preferencji klientów, co umożliwi Scandlines realizowanie jego uzasadnionych celów, aby zapewnić lepszą obsługę klienta, w tym marketingu ukierunkowanego na klienta.

Podstawą prawną tego procesu jest zasada równoważenia interesów zawarta w RODO, por. artykuł 6 ust. 1 lit. f).

§ 4 – MARKETING W OGÓLNOŚCI ORAZ BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA / OPINIE KLIENTÓW

Możemy, w różnym kontekście (np. w związku z programem SMILE, na Stronie Internetowej, w magazynach i w aplikacjach itd., gdy kupujesz bilety lub gdy używasz aplikacji Scandlines) pytać o Twoją zgodę na wysyłanie Ci wiadomości w formie newsletterów lub innych materiałów marketingowych np. za pośrednictwem np. poczty elektronicznej. Treść może być oparta na informacjach, które zgromadziliśmy na Twoim koncie klienta.

Gdy zarejestrujesz się i wyrazisz zgodę na marketing, przetwarzamy następujące dane osobowe:

- Dane kontaktowe (w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres miejsca zamieszkania),

- Zachowanie podczas przeglądania stron internetowych (pod warunkiem uzyskania wcześniejszej Twojej zgody)

- Historia zakupów i częstotliwość podróży (cena, lokalizacja i liczba produktów),

- Historia komunikacji ze Scandlines

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wysyłania newsletterów i innych materiałów marketingowych jest Twoja wyraźna zgoda por. art. 6 (1) a RODO.

Ponadto odpowiedzi na pytania zadawane przez Scandlines związane z Twoimi zakupami oraz inne informacje, które mogą być przekazywane Scandlines przez Ciebie w związku z zakupami, będą zapisywane i wykorzystywane do aktualizacji wiedzy Scandlines na temat preferencji klientów, co umożliwi Scandlines realizowanie jego uzasadnionych celów, aby zapewnić lepszą obsługę klienta, w tym marketingu ukierunkowanego na klienta.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest również Twoja wyraźna zgoda, por. art. 6 ust. 1 lit. Podstawą prawną tego procesu jest zasada równoważenia interesów zawarta w RODO, por. artykuł 6 ust. 1 lit. f).

W dodatku możemy od czasu do czasu wysyłać materiały marketingowe wykorzystując ogólne dane klientów (dane adresowe), które otrzymaliśmy ewentualnie od osób trzecich.  W takich przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie w prowadzeniu marketingu naszych produktów i usług, artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO. W każdej chwili masz jednak prawo sprzeciwić się naszym działaniom marketingowym lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszych baz danych marketingowych, a także skorzystać z innych praw wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności.

Gdy Scandlines wykorzystuje dane osobowe użytkownika do celów marketingu swoich produktów i usług, a także w związku z przeprowadzaniem ankiet, możemy udostępniać Twoje dane osobowe platformom cyfrowym (np. Facebookowi). Jednakże będziemy tak robić wyłącznie w celu marketingu produktów i usług Scandlines w odpowiednich mediach społecznościowych. Podstawą prawną tego przetwarzania jest również Twoje wyraźna zgoda, por. RODO, art. 6 ust. 1 lit. a).

W ramach programu badania satysfakcji klienta Scandlines od czasu do czasu wysyłamy, o ile jest to prawnie dopuszczalne, ankietę dotyczącą satysfakcji klienta lub zaproszenie do wyrażenia opinii przez klienta, oba oparte na ogólnych danych klienta. Nie jest to dokonywane w celach marketingowych a przetwarzanie Twoich danych osobowych jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie w ulepszaniu naszych produktów i usług, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§ 5 - KONKURSY

W tym paragrafie znajdują się informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie.

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy, gdy bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie, są następujące:

 • Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, e-mail, adres, numer telefonu) oraz
 • Korespondencja ze Scandlines.

Celem przetwarzania jest wylosowanie zwycięzcy konkursu i skontaktowanie się z nim.

W zakresie, w jakim bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie, przetwarzamy Twoje dane w związku z marketingiem, to przetwarzanie odbywa się w sposób opisany w paragrafie 4 powyżej.

Scandlines zapisuje i przetwarza powyższe dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadnione interesy –Scandlines, artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności w celu kontaktu z Tobą, względnie w zależności od warunków konkursu, opublikowania Twojego imienia i nazwiska, w przypadku wygrania konkursu.

§ 6 - ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, WSPÓLNE ADMINISTROWANIE DANYMI

Scandlines udostępnia Twoje dane osobowe spółkom z grupy Scandlines (tj. spółkom wymienionym w § 1 powyżej) w wyżej wymienionych celach, w tym przydzielania punktów SMILE na podstawie Twoich zakupów dokonanych w jednej ze spółek Scandlines.

Scandlines może również udostępniać Twoje dane innym partnerom, z którymi współpracuje, celem realizacji zawartej przez Ciebie umowy (na przykład udostępnimy dane dotyczące Twojej tablicy rejestracyjnej zarządowi mostu Oresund, jeżeli zdecydowałeś się używać tablicy rejestracyjnej jako identyfikatora (do celów płatniczych)).

Scandlines może również udostępniać Twoje dane osobowe mediom społecznościowym i platformom, takim jak Facebook, dla celów marketingowych za pośrednictwem tych mediów. Ponadto może od czasu do czasu działać jako współadministrator danych razem z dostawcami mediów społecznościowych, np. podczas organizowania konkursów (por. § 5) lub w celu przedstawiania spersonalizowanych reklam (por. § 3). W takim przypadku Scandlines zawrze umowę o wspólnym administrowaniu danymi z dostawcami mediów społecznościowych. W przypadku Facebooka, umowę można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Kiedy Scandlines działa jako współadministrator danych, wszystkie prawa opisane w niniejszej polityce prywatności mają pełne zastosowanie również do tego przetwarzania danych.. 

Scandlines wykorzystuje również osoby trzecie do przechowywania i przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, np. dostawców usług hostingowych, podmioty dostarczające narzędzia statystyczne i analityczne do przeprowadzania ankiet (patrz również § 10 poniżej). Takie podmioty są przetwarzającymi dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi udokumentowanymi instrukcjami. Scandlines zapewnia ponadto, że takie strony trzecie wdrożyły niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych.

W przypadku żądań ze strony władz lub sądów możemy również przekazać im Twoje dane osobowe, o ile jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

§ 7 - PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE/EOG

Scandlines korzysta z usług firm hostingowych, znajdujących się poza UE i EOG, np. w USA, w celu przechowywania i przetwarzania Twoich zebranych przez nas danych osobowych.

Wszystkie transfery danych do takich osób trzecich są przedmiotem pisemnej umowy pomiędzy nami a daną osobą trzecią w celu zapewnienia pełnej zgodności z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych (RODO). Umowy te będą zasadniczo zawierane na podstawie standardowych klauzul Komisji Europejskiej. Alternatywnie możemy wdrożyć dalsze lub uzupełniające gwarancje ochrony danych osobowych..
 
Osoby trzecie są zobowiązane do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

W każdej chwili masz prawo zażądać od Scandlines kopii gwarancji dotyczących ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie do danej osoby trzeciej. Podobnie, jesteś uprawniony do żądania kopii odpowiednich danych, które będą przesłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

§ 8 - OKRESY PRZECHOWYWANIA

Informacje przekazane nam przez Ciebie za pośrednictwem Strony Internetowej będą zasadniczo przechowywane jedynie przez okres wymagany do realizacji naszej umowy z Tobą lub do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Jeżeli obowiązują ustawowo dłuższe okresy przechowywania, dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres zgodnie z tymi zobowiązaniami. Dotyczy to również naszego indywidualnego uzasadnionego interesu (np. w przypadku sporu prawnego).

Informacje dotyczące Twoich punktów SMILE związanych z zakupami zostaną zapisane w zanonimizowanej formie na trzy lata po wygaśnięciu ważności tych punktów, por. sekcja 7 warunków SMILE. Nasze warunki SMILE są dostępne na stronie www.scandlines.pl/warunki.

Dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu i częstotliwość podróży będą przechowywane przez trzy lata od momentu wygaśnięcia ważności ostatnich punktów na Twoim koncie lub zakończenia Twojego uczestnictwa, chyba że wcześniej wyraźnie poprosiłeś nas o usunięcie swoich danych.

Dane dotyczące rezerwowania biletów i innych usług (por. § 2) będą przechowywane przez okres 5 lat następujących po roku obrotowym, w którym zakupiono bilet lub usługę.

Dane zakupione w celu marketingu bezpośredniego (por. § 4) będą przechowywane przez okres, w którym chcesz otrzymywać materiały marketingowe od nas i do 2 lat po tym, jak oświadczyłeś, że nie chcesz już otrzymywać tych materiałów.

Dane przetwarzane w związku z konkursami i wykorzystywane by ,wyłonić zwycięzcę konkursu i skontaktować się z nim (por. § 5) zostaną usunięte trzy miesiące po otrzymaniu przez zwycięzcę nagrody konkursowej, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania informacji przez dłuższy okres czasu. Jeśli informacje są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, będziemy je przetwarzać i przechowywać zgodnie z § 4.

W odniesieniu do Twojego prawa do informacji, korekty, usunięcia lub zablokowania danych obowiązuje § 12 poniżej. Jeśli zażądasz od Scandlines usunięcia wszystkich swoich danych, dalsze członkostwo nie jest już możliwe bez tych danych. W tym wypadku zasady zakończenia członkostwa w sekcji 10 warunków SMILE będą stosowane odpowiednio.

§ 9 – PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie, w jakim Scandlines przetwarza Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, por. powyżej, możesz w dowolnym momencie wycofać taką zgodę wobec Scandlines.

Wycofanie zgody zwykle oznacza, że Scandlines nie będzie już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że jest to możliwe na innej podstawie prawnej i nie wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

§ 10 – STATYSTYKI I ŚLEDZENIE

Na Stronie Internetowej i w naszych newsletterach korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w celach analitycznych, aby lepiej zrozumieć sposób korzystania ze Strony Internetowej bądź newsletterów. My lub ci zewnętrzni dostawcy możemy umieścić tzw. "cookies", czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze, lub piksele śledzące umożliwiające analizę korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej lub z naszych newsletterów. Informacje generowane przez cookie lub piksele śledzące na temat korzystania przez Ciebie z tej Strony Internetowej lub z naszych newsletterów są z reguły przekazywane do serwerów hostowanych przez zewnętrznych dostawców usług analitycznych w USA i tam przechowywane.

W naszym imieniu zewnętrzni dostawcy usług analitycznych będą wykorzystywali te informacje do oceny korzystania przez Ciebie ze Strony Internetowej lub z naszych newsletterów, sporządzania raportów o aktywności na Stronie Internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej i Internetu.

Możesz nie zgodzić się na instalację plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Strony Internetowej. Możesz również nie zgodzić się na zbieranie danych generowanych przez Cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony Internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) dla dostawców usług analitycznych takich jak Google, jak również przetwarzanie tych danych przez tych dostawców, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newsletterów i innych materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, weź pod uwagę, że w związku z wysyłaniem takich materiałów marketingowych wykorzystywane są piksele śledzące. Umożliwia to Scandlines uzyskanie wglądu w Twoją interakcję z wysyłanymi materiałami marketingowymi, dzięki czemu Scandlines może dostosować ich treść do potrzeb użytkownika.

W zakresie, w jakim wykorzystujemy te dane w związku z marketingiem, podstawa prawna tego przetwarzania jest szczegółowo opisana w paragrafie 4 powyżej.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie: https://www.scandlines.pl/warunki/oswiadczenie-o-ochronie-danych-osobowych/cookies-ciasteczka/.

§ 11 – NADZÓR WIDEO

Systemy nadzoru wizyjnego są instalowane w określonych obszarach w Scandlines. Tam, gdzie jest zainstalowany system nadzoru, znaki wyraźnie na to wskazują.

Dane z nadzoru kamer są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Międzynarodowy Kodeks ochrony statku i obiektu portowego (Kodeks ISPS, artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • Nasz prawnie uzasadniony interes w ochronie własności Scandlines przed uszkodzeniem i kradzieżą, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wszelkie dane dotyczące nadzoru będą dostępne jedynie w przypadku określonego incydentu i zostaną automatycznie usunięte w ciągu 72 godzin.

§ 12 – TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych masz szereg praw, z których może skorzystać, kontaktując się z Scandlines jak wskazano poniżej:

Podanie Twoich danych nam jest dobrowolne. Prosimy jednak zwrócić uwagę, że potrzebujemy od Ciebie pewnych kluczowych informacji, aby móc zapewnić Ci wymagane usługi. Jeśli chcesz, aby takie informacje zostały częściowo lub całkowicie usunięte, możliwe jest, że nie będziesz już mógł korzystać z niektórych usług na Stronie Internetowej, lub będziesz mógł korzystać z nich tylko częściowo.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze na temat opisanych poniżej praw, prosimy o kontakt pod adresem compliance@scandlines.com.

Prawo dostępu

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które Scandlines przetwarza, w tym o okresie przechowywania, podmiotach, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe itp.
 
Prawo do poprawiania i usuwania

Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Scandlines na Twój temat są nieprawidłowe, niekompletne lub mylące, masz prawo do ich skorygowania, sprostowania lub zablokowania.

W niektórych przypadkach możesz również mieć prawo do usunięcia Twoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
W niektórych przypadkach możesz mieć prawo do żądania od Scandlines ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli masz takie prawo i zdecydowałeś się skorzystać z tego prawa, Scandlines może przechowywać Twoje dane osobowe lub przetwarzać je tylko w celu ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniem lub ochrony praw fizycznej lub prawnej osoby trzeciej lub w celach chroniących istotne interesy publiczne Unii lub państwa członkowskiego, chyba że uzyskaliśmy Twoją zgodę.

Prawo do sprzeciwu

W niektórych przypadkach możesz mieć prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych (Art. 21 RODO). Dotyczy to w szczególności sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym prawnie uzasadnionym interesie (patrz powyżej). Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych

W niektórych przypadkach masz prawo do otrzymania swoich danych osobowych, albo przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi danych.


Prawo do składania skarg

Możesz skontaktować się z Scandlines w każdej chwili, jeśli uważasz, że Scandlines przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Jeśli jednak nie możesz znaleźć rozwiązania ze Scandlines lub nie chcesz skontaktować się z Scandlines, możesz złożyć skargę w kwestiach ochrony danych osobowych regulowanych przez prawo duńskie do duńskiego organu ochrony danych osobowych - Datatilsynet (http://www.datatilsynet.dk/), w kwestiach ochrony danych osobowych regulowanych przez prawo niemieckie do organu ochrony danych osobowych w Hamburgu - Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (https://datenschutz-hamburg.de/beschwerde/), w kwestiach ochrony danych osobowych regulowanych przez prawo polskie do polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/). Dane kontaktowe lokalnego organu nadzorczego można znaleźć tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_pl.

§ 13 - KONTAKT

Twoje pytania i sugestie na temat ochrony danych osobowych są dla nas bardzo mile widziane i ważne. Możesz się z nami skontaktować, pisząc na adres e-mail: compliance@scandlines.com.

1 sierpnia 2023

Podmioty odpowiedzialne: 

Scandlines Danmark ApS *
Scandlines Gedser-Rostock ApS*
Scandlines Catering ApS*


*Havneholmen 25, 8.
DK – 1561 Copenhagen V

Scandlines Deutschland GmbH**
Scandferries Holding GmbH**
Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH**
Scandlines Bordershop Rostock GmbH**


**Drehbahn 7
D – 20354 Hamburg

** Zewnętrzny inspektor ochrony danych: Frank Jander, Kedua GmbH, Eichhorster Weg 80, 13435 Berlin.

35 Berlin.