§ 1 - WSTĘP

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, Scandlines Danmark ApS, Scandlines Gedser - Rostock ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Rostock GmbH i Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH (dalej "Scandlines"). W związku z tym Scandlines podjął kroki w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych ("RODO"). Każde odniesienie do Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych należy rozumieć również jako odniesienie do krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, w stosownych przypadkach.

Scandlines jest administratorem danych w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych. Dane kontaktowe do Scandlines można znaleźć na dole tej strony. Dla Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH i Scandlines Bordershop Rostock GmbH powołany jest zewnętrzny inspektor ochrony danych osobowych. Również te dane kontaktowe znajdują się na dole tej strony.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych określa, jakie dane osobowe będą zbierane podczas zamawiania biletów lub innych usług, zapisywania się do programu lojalnościowego Scandlines, SMILE, oraz podczas korzystania z witryn internetowych, które obsługujemy w ramach Scandlines. Od maja 2018 roku prowadzimy następujące strony internetowe: smile.scandlines.com, scandlines.dk, scandlines.de, scandlines.com, scandlines.se, scandlines.pl, scandlines.nl, scandlines-freight.com, puttgarden.border-shop.dk, puttgarden.bordershoppa.se, rostock.border-shop.dk i rostock.bordershoppa.se (zwane dalej łącznie "stroną internetową"). 

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych określa również cele, dla których Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz wyjaśnia prawa, które przysługują Ci w tym zakresie. Dane osobowe to wszelkie indywidualne dane dotyczące osobistych lub faktycznych okoliczności zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich na przykład imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, adres IP i wszelkie inne dane, które można odczytać od Ciebie.

§ 2 – ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Przy każdym wejściu na stronę internetową, Twoja przeglądarka dla celów technicznych przekaże nam następujące informac:

 • stronę z której żądano pliku,
 • nazwę oraz lokalizację w której plik może zostać odnaleziony,
 • datę oraz czas żądań,
 • ilość przetransferowanych danych,
 • status dostępu (transfer plikow, plik nieodnaleziony, etc.),
 • opis rodzaju użytej przeglądarki internetowej,
 • adres IP klienta. 

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia technicznego funkcjonowania strony i będą oceniane przez nas wyłącznie do celów statystycznych. Takie wykorzystanie jest uzasadnione na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ jest ono niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu w dostarczaniu, prowadzeniu i ulepszaniu strony internetowej. Informacje te nie będą przechowywane w sposób, który odnosi się do konkretnej osoby i nie będą łączone z innymi źródłami danych. Twój adres IP zostanie niezwłocznie usunięty po Twojej wizycie na naszej stronie internetowej.

Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych na naszej stronie internetowej (jak określono w § 4), w szczególności w celu zamówienia biletów, innych usług lub ogólnych zapytań, można to zrobić na zasadzie dobrowolności. Scandlines wykorzysta Twoje dane osobowe wyłącznie do realizacji odpowiedniego celu, tj. realizacji stosunku umownego  (por. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub do dostarczenia wymaganych informacji (por. art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO), chyba że udzieliłeś nam odrębnej wyraźnej zgody na szersze wykorzystanie tych danych.

Zachowanie podczas przeglądania stron

Dane dotyczące Twojego zachowania podczas przeglądania stron internetowych w ramach Scandlines są śledzone za pomocą plików cookie i pikseli. Scandlines uzyska Twoją zgodę przed użyciem plików cookie do śledzenia Twojego zachowania na swoich stronach internetowych.
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie i pikseli, proszę zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie
 

§ 3 – PROGRAM SMILE

W tym paragrafie zawierają się informacje o Twoich danych osobowych jako uczestnika programu SMILE.

Program SMILE jest realizowany przez Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8. piętro, DK-1561 Kopenhaga V, Dania.

Scandlines Danmark ApS jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych uczestnika w ramach programu SMILE i że przetwarzanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Scandlines Danmark ApS jest administratorem danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, włącznie z przepisami RODO.

Gdy stajesz się uczestnikiem programu SMILE, możemy poprosić Cię o wyraźną zgodę na poniższe czynności w trakcie procesu rejestracji:

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy

Scandlines przetwarza następujące kategorie Twoich niewrażliwych danych osobowych:

 • Dane kontaktowe (takie jak nazwisko, e-mail, adres domowy, numer telefonu)
 • Częstotliwość podróżowania
 • Zachowanie podczas przeglądania stron (pod warunkiem uzyskania wcześniejszej Twojej zgody)
 • Historia zakupów dokonanych za pomocą karty SMILE (cena, lokalizacja i liczba produktów)
 • Twoja historia komunikacji z Scandlines

Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Aplikacje oraz zakupy

Scandlines zarejestruje i wykorzysta dane, które są wymagane w formularzu zgłoszeniowym SMILE. W formularzu zgłoszeniowym SMILE zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu i częstotliwości podróży.

Scandlines zarejestruje i wykorzysta dane dotyczące Twoich zakupów (cena, lokalizacja i liczba produktów) dokonanych za pośrednictwem Twojej karty SMILE.
Scandlines przetwarza wyżej wymienione dane osobowe w celu wypełnienia swoich zobowiązań wobec Ciebie, a mianowicie stworzenia profilu dla Ciebie i obliczenia Twoich punktów SMILE. Podstawa prawna tego przetwarzania wynika z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Ponadto, odpowiedzi na pytania zadawane przez Scandlines związane z Twoimi zakupami oraz inne informacje, które mogą być przekazywane Scandlines przez Ciebie w związku z zakupami, będą rejestrowane i wykorzystywane do aktualizacji wiedzy Scandlines na temat preferencji klientów, co umożliwi Scandlines realizowanie jego uzasadnionych celów, aby zapewnić lepszą obsługę klienta, w tym marketingu ukierunkowanego na klienta.

Podstawą prawną tego procesu jest zasada uzasadnionego interesu, por. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Należy pamiętać, że masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Scandlines w oparciu o zasadę uzasadnionego interesu oraz dla celów marketingu bezpośredniego. Zob. poniżej "TWOJE PRAWA ".

Newsletter

Podczas procesu rejestracji w SMILE musisz wyrazić osobną wyraźną zgodę, która pozwala nam na wykorzystanie Twoich danych osobowych do wysyłania Ci newsletter’a pocztą elektroniczną. Newslettery te będą zawierać między innymi wskazówki dotyczące podróży, informacje o nowych produktach i nowych korzyściach oraz zaproszenia do udziału w konkursach. Treść newslettera opiera się na informacjach, które zebraliśmy w Twoim profilu klienta. Jeśli następnie zdecydujesz się zrezygnować z otrzymywania komunikacji elektronicznej, będziesz otrzymywać od SMILE tylko 2 ogólne e-maile rocznie, zawierające informacje o bilansie Twoich punktów i dacie wygaśnięcia ważności Twoich punktów.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wysyłania newsletterów jest zatem Twoja zgoda, por. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Marketing

Scandlines może wykorzystać Twoje dane osobowe do marketingu naszych produktów i usług oraz do prowadzenia badań ankietowych.
W związku z tym, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane operatorom mediów społecznościowych (takich jak Facebook) wyłącznie w celu marketingu produktów i usług Scandlines za pośrednictwem tych mediów społecznościowych.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja wyraźna zgoda, por. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 

§ 4 – ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Scandlines może udostępnić Twoje dane osobowe spółkom z grupy Scandlines (tj. spółkom wymienionym w § 1 powyżej) w wyżej wymienionych celach, w tym przydzielania punktów SMILE na podstawie Twoich zakupów dokonanych w jednej ze spółek Scandlines.
 
Scandlines może również udostępniać Twoje dane osobowe mediom społecznościowym, takim jak Facebook, dla celów marketingowych za pośrednictwem tych mediów. 

Scandlines może również angażować strony trzecie do przechowywania i przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, np. dostawców usług hostingowych i Google Analytics (patrz również § 8 poniżej). Tacy odbiorcy są przetwarzającymi dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi udokumentowanymi instrukcjami. Scandlines zapewnił, że takie strony trzecie wdrożyły niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być również od czasu do czasu udostępniane partnerom prowadzącym badania ankietowe wyłącznie w celu przeprowadzenia badań ankietowych w imieniu Scandlines.
 

§ 5 - PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE/EOG

Scandlines korzysta z usług firm hostingowych zajmujących się przechowywaniem i przetwarzaniem Twoich danych osobowych, znajdujących się poza UE i EOG, np. w USA.

Wszystkie transfery danych do takich osób trzecich będą przedmiotem pisemnej umowy pomiędzy nami a daną osobą trzecią w celu zapewnienia pełnej zgodności z rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych. Umowa ta będzie zasadniczo zawierana na podstawie standardowych klauzul Komisji Europejskiej. Alternatywnie lub dodatkowo możemy wdrożyć dalsze lub uzupełniające gwarancje ochrony danych osobowych.. 
 
Osoba trzecia jest upoważniona do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

W każdej chwili masz prawo zażądać od Scandlines kopii gwarancji dotyczących ochrony danych osobowych gwarantowanych przez daną osobę trzecią oraz kopii danych, które będą przesłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

§ 6 - OKRES PRZECHOWYWANIA

Informacje przekazane nam przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej będą zasadniczo przechowywane jedynie przez okres wymagany do realizacji umowy z Tobą lub do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Jeżeli obowiązują ustawowo dłuższe okresy przechowywania, dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres zgodnie z tymi zobowiązaniami, również w przypadku indywidualnego uzasadnionego interesu (np. w przypadku sporu prawnego).
 
Informacje dotyczące twoich zakupów związanych z punktami SMILE zostaną usunięte rok po wygaśnięciu ważności tych punktów, por. § 9 warunków SMILE. Nasze warunki SMILE są dostępne na stronie https://smile.scandlines.com/pl/Terms.
 
Informacje dotyczące imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu i częstotliwości podróży będą przechowywane przez rok od momentu wygaśnięcia ważności ostatnich punktów na Twoim koncie lub zakończenia Twojego uczestnictwa, chyba że wcześniej poprosiłeś nas o usunięcie swoich danych.
 

§ 7 – PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie, w jakim Scandlines przetwarza Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, por. powyżej, możesz w dowolnym momencie wycofać taką zgodę wobec Scandlines.
 
Wycofanie zgody zwykle oznacza, że Scandlines nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że Scandlines ma inną podstawę prawną. Wycofanie zgody nie wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

§ 8 - GOOGLE ANALYTICS

Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. "cookies", czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Na stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP. Dlatego też w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Google skraca najpierw Twój adres IP. W przypadku, gdy mimo to dane osobowe zostaną przekazane do Google, zapewnimy poprzez odpowiednie gwarancje, że dane te podlegają odpowiedniemu poziomowi ochrony danych również w USA (np. poprzez wprowadzenie Standardowych Europejskich Klauzul Modelowych).

W naszym imieniu Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez Ciebie, sporządzania raportów o aktywności w witrynie oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. Możesz również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez Cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) dla Google, jak również przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie na jednej z naszych stron internetowych, por. § 1.
 

§ 9 – NADZÓR KAMERĄ

Systemy nadzoru wizyjnego są instalowane w określonych obszarach. Tam, gdzie jest to możliwe, znaki wyraźnie na to wskazują.
 
Dane z nadzoru kamer są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
 • Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury portowej oraz statków w oparciu o prawo bezwzględnie obowiązujące (Kodeks ISPS, Art. 6(1) c RODO;
 • Ochrona własności Scandlines przed uszkodzeniem i kradzieżą, art. 6 ust. 1 f RODO.
Wszelkie dane dotyczące nadzoru będą dostępne jedynie w przypadku powiązanego z nimi incydentu, a w przeciwnym razie zostaną automatycznie nadpisane w odstępach czasu uprzednio określonych w obowiązujących przepisach krajowych.
 

§ 10 – TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych masz szereg praw, z których może skorzystać, kontaktując się z Scandlines za pomocą poniższych informacji kontaktowych.

Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Prosimy jednak zwrócić uwagę, że potrzebujemy od Ciebie pewnych kluczowych informacji, aby móc zapewnić Ci potrzebne usługi. Jeśli chcesz, aby takie informacje zostały częściowo lub całkowicie usunięte, możliwe jest, że nie będziesz już mógł korzystać z niektórych usług na naszej stronie internetowej, lub będziesz mógł korzystać z nich tylko częściowo.

W odniesieniu do poniższych praw, możesz ich dochodzić w pierwszej kolejności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres compliance@scandlines.com.

Prawo dostępu

Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które Scandlines przetwarza na Twój temat, w tym o okresie przechowywania, podmiotach, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe itp.
 
Prawo do poprawiania i usuwania
Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Scandlines na Twój temat są nieprawidłowe, niekompletne lub mylące, masz prawo do ich skorygowania, sprostowania lub zablokowania.
W niektórych przypadkach możesz również mieć prawo do usunięcia Twoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

W niektórych przypadkach możesz mieć prawo do żądania od Scandlines ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli masz takie prawo i zdecydowałeś się skorzystać z tego prawa, Scandlines może przechowywać Twoje dane osobowe lub przetwarzać je tylko w celu ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniem lub ochrony osoby trzeciej lub w celach istotnych lub chroniących istotne interesy publiczne, chyba że uzyskaliśmy Twoją zgodę.

Prawo do sprzeciwu

W niektórych przypadkach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych

W niektórych przypadkach możesz mieć prawo do przenoszenia danych i albo otrzymać swoje dane osobowe, albo przekazać swoje dane osobowe innemu administratorowi danych.

Prawo do składania skarg

Możesz skontaktować się z Scandlines w każdej chwili, jeśli uważasz, że Scandlines przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Jeśli jednak nie możesz znaleźć rozwiązania za pomocą Scandlines lub nie chcesz skontaktować się z Scandlines, możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych.

§ 11 - KONTAKT

Twoje pytania i sugestie na temat ochrony danych osobowych są dla nas bardzo mile widziane i ważne. Możesz się z nami skontaktować, pisząc na adres e-mail: compliance@scandlines.com.

1 lutego 2021 r.

Podmioty odpowiedzialne: 

Scandlines Danmark ApS *
Scandlines Gedser-Rostock ApS*
Scandlines Catering ApS*

 

*Havneholmen 25, 8.
DK – 1561 Copenhagen V

 

Scandlines Deutschland GmbH**
Scandferries Holding GmbH**
Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH**
Scandlines Bordershop Rostock GmbH**


**Drehbahn 7
D – 20354 Hamburg
 
** Zewnętrzny inspektor ochrony danych: Frank Jander, Kedua GmbH, Eichhorster Weg 80, 13435 Berlin.