§ 1 - WSTĘP

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, Scandlines Danmark ApS, Scandlines Gedser - Rostock ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Rostock GmbH i Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH (dalej "Scandlines"). W związku z tym Scandlines podjął kroki w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych ("RODO"). Każde odniesienie do Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych należy rozumieć również jako odniesienie do krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, w stosownych przypadkach.

Scandlines jest administratorem danych w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych, t.j. jeśli zawrzesz umowę administratorem jest Twój odpowiedni partner umowny, w przypadku gdy odwiedzisz jedną z naszych stron, jest nim wskazany operator tej strony, a dla programu SMILE operatorem tym jest Scandlines Danmark ApS. Dane kontaktowe do Scandlines można znaleźć na dole tej strony. Dla Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH i Scandlines Bordershop Rostock GmbH powołany jest zewnętrzny inspektor ochrony danych osobowych. Również te dane kontaktowe znajdują się na dole tej strony.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych określa, jakie dane osobowe będą zbierane podczas zamawiania biletów lub innych usług, zapisywania się do programu lojalnościowego Scandlines, SMILE, oraz podczas korzystania z witryn internetowych, które obsługujemy w ramach Scandlines. Od 15 lutego 2022 roku prowadzimy następujące strony internetowe: scandlines.dk, scandlines.de, scandlines.com, scandlines.se, scandlines.pl, scandlines-freight.com, bordershop.com (zwane dalej łącznie "stroną internetową").

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych określa również cele, dla których Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz wyjaśnia prawa, które przysługują Ci w tym zakresie. Dane osobowe to wszelkie indywidualne dane dotyczące osobistych lub faktycznych okoliczności zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Należą do nich na przykład imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, adres IP i wszelkie inne dane, które można odczytać od Ciebie.

§ 2 – ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Zamawianie biletów i innych usług

Kiedy zamawiasz bilet lub inną usługę w Scandlines, możemy otrzymać od Ciebie pewne dane osobowe. Dane te mogą obejmować:

 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres pocztowy,
 • szczegóły dotyczące dokonanego przez Ciebie zakupu (takie jak rodzaj i ilość zakupionego towaru/usługi, to, kiedy dokonałeś zakupu, itp.),
 • informacje o tym, czy potrzebujesz szczególnej pomocy przy korzystaniu z naszych usług,
 • tablice rejestracyjne, jeśli zdecydujesz się, by tablice rejestracyjne były identyfikatorem (do celów płatniczych).

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji naszej, zawartej z Tobą umowy (por. artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO) i zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z tej umowy, jak również wygaśnięciu naszych prawnych zobowiązań do zachowania tych danych (por. artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Korzystanie z witryny internetowej

Przy każdym wejściu na stronę internetową, Twoja przeglądarka dla celów technicznych przekaże nam następujące informacje:

 • stronę z której żądano pliku,
 • nazwę oraz lokalizację w której plik może zostać odnaleziony,
 • datę oraz czas żądań,
 • ilość przetransferowanych danych,
 • status dostępu (transfer plikow, plik nieodnaleziony, etc.),
 • opis rodzaju użytej przeglądarki internetowej,
 • adres IP klienta. 

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia technicznego funkcjonowania strony i będą oceniane przez nas wyłącznie do celów statystycznych. Takie wykorzystanie jest uzasadnione na mocy artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ jest ono niezbędne do realizacji naszego uzasadnionego interesu w dostarczaniu, prowadzeniu i ulepszaniu strony internetowej. Informacje te nie będą przechowywane w sposób, który odnosi się do konkretnej osoby i nie będą łączone z innymi źródłami danych. Twój adres IP zostanie niezwłocznie usunięty po Twojej wizycie na naszej stronie internetowej.

Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych na naszej stronie internetowej (jak określono w § 4), w szczególności w celu zamówienia biletów, innych usług lub ogólnych zapytań, można to zrobić na zasadzie dobrowolności. Scandlines wykorzysta Twoje dane osobowe wyłącznie do realizacji odpowiedniego celu, tj. realizacji stosunku umownego  (por. artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO lub do dostarczenia wymaganych informacji (por. artykuł 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO), chyba że udzieliłeś nam odrębnej wyraźnej zgody na szersze wykorzystanie tych danych.

Zachowanie podczas przeglądania stron
Dane dotyczące Twojego zachowania podczas przeglądania stron internetowych w ramach Scandlines są śledzone za pomocą plików cookie i pikseli. Scandlines uzyska Twoją zgodę przed użyciem plików cookie do śledzenia Twojego zachowania na swoich stronach internetowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie i pikseli, proszę zapoznać się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

§ 3 – PROGRAM SMILE

W tym paragrafie zawierają się informacje o Twoich danych osobowych jako uczestnika programu SMILE.

Program SMILE jest realizowany przez Scandlines Danmark ApS, Havneholmen 25, 8. piętro, DK-1561 Kopenhaga V, Dania.

Scandlines Danmark ApS jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych jako uczestnika w ramach programu SMILE i że przetwarzanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Scandlines Danmark ApS jest administratorem danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, włącznie z przepisami RODO.

Gdy stajesz się uczestnikiem programu SMILE, będziemy przetwarzać Twoje następujące dane:

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy

Scandlines przetwarza następujące kategorie Twoich niewrażliwych danych osobowych:

 • Dane kontaktowe (takie jak nazwisko, e-mail, adres domowy)
 • Częstotliwość podróżowania
 • Zachowanie podczas przeglądania stron (pod warunkiem uzyskania wcześniejszej Twojej zgody)
 • Historia zakupów dokonanych za pomocą karty SMILE (cena, lokalizacja i liczba produktów)
 • Twoja historia komunikacji z Scandlines

Cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Aplikacje oraz zakupy
Scandlines zarejestruje i wykorzysta dane, które są wymagane w formularzu zgłoszeniowym SMILE. W formularzu zgłoszeniowym SMILE zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu i częstotliwości podróży.

Scandlines zarejestruje i wykorzysta dane dotyczące Twoich zakupów (cena, lokalizacja i liczba produktów) dokonanych za pośrednictwem Twojej karty SMILE.

Scandlines przetwarza wyżej wymienione dane osobowe w celu wypełnienia swoich zobowiązań wobec Ciebie, a mianowicie stworzenia konta dla Ciebie i obliczenia Twoich punktów SMILE. Podstawa prawna tego przetwarzania wynika z artykułu 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Ponadto, odpowiedzi na pytania zadawane przez Scandlines związane z Twoimi zakupami oraz inne informacje, które mogą być przekazywane Scandlines przez Ciebie w związku z zakupami, będą rejestrowane i wykorzystywane do aktualizacji wiedzy Scandlines na temat preferencji klientów, co umożliwi Scandlines realizowanie jego uzasadnionych celów, aby zapewnić lepszą obsługę klienta, w tym marketingu ukierunkowanego na klienta.

Podstawą prawną tego procesu jest zasada uzasadnionego interesu, por. artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO. Należy pamiętać, że masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Scandlines w oparciu o zasadę uzasadnionego interesu oraz dla celów marketingu bezpośredniego. Zob. poniżej "TWOJE PRAWA ".

Newsletter
Podczas procesu rejestracji w SMILE możesz wyrazić osobną wyraźną zgodę, która pozwala nam na wykorzystanie Twoich danych osobowych do wysyłania Ci newsletter’a pocztą elektroniczną. Newslettery te będą zawierać między innymi wskazówki dotyczące podróży, informacje o nowych produktach i nowych korzyściach oraz zaproszenia do udziału w konkursach. Treść newslettera opiera się na informacjach, które zebraliśmy na Twoim koncie klienta. Jeśli następnie zdecydujesz się zrezygnować z otrzymywania komunikacji elektronicznej, będziesz otrzymywać od SMILE tylko dwa ogólne e-maile rocznie, zawierające informacje o bilansie Twoich punktów i dacie wygaśnięcia ważności Twoich punktów.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu wysyłania newsletterów jest zatem Twoja zgoda, por. artykuł 6 ust. 1 lit. a) RODO. Twoje prawa w odniesieniu do takiego przetwarzania są opisane szczegółowo w § 12 poniżej.  

Marketing programu SMILE
Scandlines może wykorzystać Twoje dane osobowe do marketingu naszych produktów i usług oraz do prowadzenia badań ankietowych.

W związku z tym, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane operatorom mediów społecznościowych (takich jak Facebook) wyłącznie w celu marketingu produktów i usług Scandlines za pośrednictwem tych mediów społecznościowych.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja wyraźna zgoda, por. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Twoje prawa w odniesieniu do takiego przetwarzania są opisane szczegółowo w § 12 poniżej

§ 4 – MARKETING W OGÓLNOŚCI ORAZ BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA / OPINIE KLIENTÓW

W celach marketingu poza naszym programem lojalnościowym SMILE, możemy od czasu do czasu wysyłać materiały marketingowe wykorzystując ogólne dane klientów (dane adresowe), które otrzymaliśmy ewentualnie od osób trzecich.  W tym przypadku wykorzystanie Twoich danych osobowych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie w prowadzeniu marketingu naszych produktów i usług, artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO. W każdej chwili masz jednak prawo sprzeciwić się naszym działaniom marketingowym lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszych baz danych marketingowych, a także skorzystać z innych praw wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W ramach programu badania satysfakcji klienta Scandlines od czasu do czasu wysyłamy ankietę dotyczącą satysfakcji klienta lub zaproszenie do wyrażenia opinii przez klienta, oba oparte na ogólnych danych klienta. W tym przypadku przetwarzanie Twoich danych osobowych jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie w ulepszaniu naszych produktów i usług, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

§ 5 - KONKURSY

W tej sekcji znajdziesz dalsze informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli bierzesz udział w organizowanym przez nas konkursie.

Kategorie danych osobowych, które w tej sytuacji przetwarzamy, są następujące:

 • Dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, e-mail, adres, numer telefonu) oraz
 • Korespondencja z Scandlines, jeśli taka była prowadzona.

Celem przetwarzania jest wylosowanie zwycięzcy konkursu i skontaktowanie się z nim.

Scandlines rejestruje i przetwarza powyższe dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadnione interesy –Scandlines, artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO, co leży również w Twoim interesie, w szczególności w celu umożliwienia kontaktu z Tobą, względnie w zależności od warunków konkursu, opublikowania Twojego imienia i nazwiska, w przypadku wygrania konkursu.

§ 6 - ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, WSPÓLNE ADMINISTROWANIE DANYMI

Scandlines może udostępnić Twoje dane osobowe spółkom z grupy Scandlines (tj. spółkom wymienionym w § 1 powyżej) w wyżej wymienionych celach, w tym przydzielania punktów SMILE na podstawie Twoich zakupów dokonanych w jednej ze spółek Scandlines.

Scandlines może również udostępniać Twoje dane innym partnerom, z którymi współpracuje, jeżeli jest to konieczne w związku z realizacją zawartej przez Ciebie umowy (na przykład udostępnimy dane dotyczące Twojej tablicy rejestracyjnej zarządowi mostu Oresund, jeżeli zdecydowałeś się używać tablicy rejestracyjnej jako identyfikatora (co celów płatniczych)).

Scandlines udostępnia również Twoje dane osobowe mediom społecznościowym, takim jak Facebook, dla celów marketingowych za pośrednictwem tych mediów, i od czasu do czasu działać jako współadministrator danych razem z dostawcami mediów społecznościowych, np. podczas organizowania konkursów (por. § 5) lub w celu przedstawiania spersonalizowanych reklam (por. § 3). W takim przypadku Scandlines zawrze umowę o wspólnym administrowaniu danymi z dostawcami mediów społecznościowych. W przypadku Facebooka, umowę można zobaczyć pod adresem https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Kiedy Scandlines działa jako współadministrator danych, wszystkie prawa opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych mają pełne zastosowanie również do tego przetwarzania danych.. 

Scandlines może również angażować strony trzecie do przechowywania i przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, np. dostawców usług hostingowych, podmioty przeprowadzające ankiety i Google Analytics (patrz również § 10 poniżej). Tacy odbiorcy są przetwarzającymi dane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i mogą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi udokumentowanymi instrukcjami. Scandlines zapewnił, że takie strony trzecie wdrożyły niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych.

W przypadku żądań ze strony władz lub sądów możemy również przekazać im Twoje dane osobowe, o ile jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

§ 7 - PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UE/EOG

Scandlines korzysta z usług firm hostingowych, znajdujących się poza UE i EOG, np. w USA, w celu przechowywania i przetwarzania Twoich zebranych przez nas danych osobowych.

Wszystkie transfery danych do takich osób trzecich będą przedmiotem pisemnej umowy pomiędzy nami a daną osobą trzecią w celu zapewnienia pełnej zgodności z rozporządzeniem UE w sprawie ochrony danych. Umowa ta będzie zasadniczo zawierana na podstawie standardowych klauzul Komisji Europejskiej. Alternatywnie lub dodatkowo możemy wdrożyć dalsze lub uzupełniające gwarancje ochrony danych osobowych..
 
Osoba trzecia jest upoważniona do przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

W każdej chwili masz prawo zażądać od Scandlines kopii gwarancji dotyczących ochrony danych osobowych gwarantowanych przez daną osobę trzecią oraz kopii danych, które będą przesłane na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

§ 8 - OKRESY PRZECHOWYWANIA

Informacje przekazane nam przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej będą zasadniczo przechowywane jedynie przez okres wymagany do realizacji umowy z Tobą lub do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Jeżeli obowiązują ustawowo dłuższe okresy przechowywania, dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres zgodnie z tymi zobowiązaniami, również w przypadku indywidualnego uzasadnionego interesu (np. w przypadku sporu prawnego).

Informacje dotyczące twoich zakupów związanych z punktami SMILE zostaną usunięte rok po wygaśnięciu ważności tych punktów, por. sekcja 9 warunków SMILE. Nasze warunki SMILE są dostępne na stronie www.scandlines.pl/warunki.

Informacje dotyczące imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu i częstotliwości podróży będą przechowywane przez rok od momentu wygaśnięcia ważności ostatnich punktów na Twoim koncie lub zakończenia Twojego uczestnictwa, chyba że wcześniej poprosiłeś nas o usunięcie swoich danych.

Dane dotyczące zamawiania biletów i innych usług (por. § 2) będą przechowywane przez okres 5 lat następujących po roku obrotowym, w którym zakupiono bilet lub usługę.

Dane zakupione w celu marketingu bezpośredniego (por. § 4) zostaną usunięte po wysłaniu materiałów marketingu bezpośredniego.

Dane otrzymane w związku z konkursami (por. § 5) zostaną usunięte po otrzymaniu przez Ciebie nagrody konkursowej, jednakże nie później niż po upływie trzech miesięcy.

W odniesieniu do Twojego prawa do informacji, korekty, usunięcia lub zablokowania danych obowiązuje § 12 poniżej. Jeśli zażądasz od Scandlines usunięcia wszystkich swoich danych i jeśli w konsekwencji dalsze członkostwo nie jest już możliwe bez tych danych, zasady zakończenia członkostwa w sekcji 11 warunków SMILE będą odpowiednio stosowane.

§ 9 – PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W zakresie, w jakim Scandlines przetwarza Twoje dane osobowe za Twoją zgodą, por. powyżej, możesz w dowolnym momencie wycofać taką zgodę wobec Scandlines.

Wycofanie zgody zwykle oznacza, że Scandlines nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że Scandlines ma inną podstawę prawną. Wycofanie zgody nie wpływa  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

§ 10 - GOOGLE ANALYTICS

Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. "cookies", czyli plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez Ciebie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Na stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja IP. Dlatego też w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Google skraca najpierw Twój adres IP. W przypadku, gdy mimo to dane osobowe zostaną przekazane do Google, zapewnimy poprzez odpowiednie gwarancje, że dane te podlegają odpowiedniemu poziomowi ochrony danych również w USA (np. poprzez wprowadzenie Standardowych Europejskich Klauzul Modelowych).

W naszym imieniu Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez Ciebie, sporządzania raportów o aktywności w witrynie oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania swojej przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. Możesz również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez Cookies w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) dla Google, jak również przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie na jednej z naszych stron internetowych, por. § 1, n.p. e.g. www.scandlines.com/cookies.

§ 11 – NADZÓR KAMERĄ

Systemy nadzoru wizyjnego są instalowane w określonych obszarach w Scandlines. Tam, gdzie jest to możliwe, znaki wyraźnie na to wskazują.

Dane z nadzoru kamer są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • Bezpieczeństwo i ochrona infrastruktury portowej oraz statków w oparciu o prawo bezwzględnie obowiązujące (Kodeks ISPS, artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • Nasz prawnie uzasadniony interes w ochronie własności Scandlines przed uszkodzeniem i kradzieżą, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Wszelkie dane dotyczące nadzoru będą dostępne jedynie w przypadku powiązanego z nimi incydentu, a w przeciwnym razie zostaną automatycznie usunięte w ciągu 72 godzin.

§ 12 – TWOJE PRAWA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych masz szereg praw, z których może skorzystać, kontaktując się z Scandlines za pomocą poniższych informacji kontaktowych.

Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Prosimy jednak zwrócić uwagę, że potrzebujemy od Ciebie pewnych kluczowych informacji, aby móc zapewnić Ci potrzebne usługi. Jeśli chcesz, aby takie informacje zostały częściowo lub całkowicie usunięte, możliwe jest, że nie będziesz już mógł korzystać z niektórych usług na naszej stronie internetowej, lub będziesz mógł korzystać z nich tylko częściowo.

W odniesieniu do poniższych praw, możesz ich dochodzić w pierwszej kolejności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres compliance@scandlines.com.

Prawo dostępu

Masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które Scandlines przetwarza na Twój temat, w tym o okresie przechowywania, podmiotach, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe itp.
 
Prawo do poprawiania i usuwania

Jeśli dane osobowe przetwarzane przez Scandlines na Twój temat są nieprawidłowe, niekompletne lub mylące, masz prawo do ich skorygowania, sprostowania lub zablokowania.

W niektórych przypadkach możesz również mieć prawo do usunięcia Twoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
W niektórych przypadkach możesz mieć prawo do żądania od Scandlines ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli masz takie prawo i zdecydowałeś się skorzystać z tego prawa, Scandlines może przechowywać Twoje dane osobowe lub przetwarzać je tylko w celu ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniem lub ochrony osoby trzeciej lub w celach istotnych lub chroniących istotne interesy publiczne, chyba że uzyskaliśmy Twoją zgodę.

Prawo do sprzeciwu

W niektórych przypadkach możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych (Art. 21 RODO). Dotyczy to w szczególności sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w naszym prawnie uzasadnionym interesie (patrz powyżej). Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

Prawo do przenoszenia danych

W niektórych przypadkach możesz mieć prawo do przenoszenia danych i albo otrzymać swoje dane osobowe, albo przekazać swoje dane osobowe innemu administratorowi danych.


Prawo do składania skarg

Możesz skontaktować się z Scandlines w każdej chwili, jeśli uważasz, że Scandlines przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Jeśli jednak nie możesz znaleźć rozwiązania za pomocą Scandlines lub nie chcesz skontaktować się z Scandlines, możesz złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych. Dane kontaktowe lokalnego organu nadzorczego można znaleźć tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

§ 13 - KONTAKT

Twoje pytania i sugestie na temat ochrony danych osobowych są dla nas bardzo mile widziane i ważne. Możesz się z nami skontaktować, pisząc na adres e-mail: compliance@scandlines.com.

25 listopada 2022 r.
Podmioty odpowiedzialne: 

Scandlines Danmark ApS *
Scandlines Gedser-Rostock ApS*
Scandlines Catering ApS*


*Havneholmen 25, 8.
DK – 1561 Copenhagen V

Scandlines Deutschland GmbH**
Scandferries Holding GmbH**
Scandlines Bordershop Puttgarden GmbH**
Scandlines Bordershop Rostock GmbH**


**Drehbahn 7
D – 20354 Hamburg

** Zewnętrzny inspektor ochrony danych: Frank Jander, Kedua GmbH, Eichhorster Weg 80, 13435 Berlin.