W przypadku doznania urazu, lub uszkodzenia pojazdu lub bagażu należy zgłosić to naszemu personelowi przed opuszczeniem promu.
Następnie personel wypełnia formularz, podając Twoje imię i nazwisko, adres, czas doznania urazu, lokalizację, incydent itp.

W przypadku uszkodzenia pojazdu, który jest w pełni ubezpieczony, należy skontaktować się z firmą ubezpieczeniową, która zajmie się wyceną, naprawą i kwestią odpowiedzialności za szkodę.
Jeśli doszło do innych urazów lub jeśli potrzebujesz porady i wskazówek w późniejszym czasie: Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Jeśli wystąpiły inne szkody lub jeśli potrzebujesz porady i wskazówek na późniejszym etapie, skontaktuj się z Ubezpieczenie & Skargi: insurance@scandlines.com

Przewóz odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami morskimi streszczonymi w Regulaminie Przewozu. Odpowiedzialność firmy jest ograniczona zgodnie z obowiązującą ustawą morską.


Scandlines, Ubezpieczenie & Skargi
Færgestationsvej 5
DK-4970 Rødby
E-mail: insurance@scandlines.com