Left navigation


Definicje pojazdów

Przy zakupie biletu na prom należy określić całkowitą długość pojazdu. Więcej na temat przepisów przeczytasz tutaj.

Dänische Zollkontrollen

Cena biletu zależy od długości całkowitej Twojego pojazdu.

W Scandlines mamy różne kategorie biletów. Kategoria, którą wybierzesz zależy między innymi od tego jaką długość ma Twój pojazd. Dlatego ważne jest, aby znać całkowitą długość pojazdu przed zakupem biletu na prom linii Scandlines.

Klasyfikacja pojazdów

Pojazdy dzielimy na pięć kategorii długości. Zawsze należy wybrać całkowitą długość pojazdu, aby móc określić kategorię biletu. Jest ona zależna od tego, czy poruszasz się zwykłym samochodem osobowym, samochodem z przyczepą lub przyczepą kempingową czy też kamperem. Oto naszych pięć kategorii długości.

Lngenkategorie-Pl_443 

Należy pamiętać, że nie wystarczy zsumować długości samochodu z długością przyczepy / przyczepy kempingowej. Należy zmierzyć pojazd dopiero po podłączeniu przyczepy / przyczepy kempingowej. Jeśli długość pojazdu podczas odprawy w porcie okaże się większa niż zadeklarowana w rezerwacji, linie Scandlines nie mogą zagwarantować miejsca na pokładzie dla zarezerwowanego rejsu.

Ogólne zasady obowiązujące wszystkie pojazdy

Ceny biletów dla samochodów osobowych obowiązują dla samochodów, kamperów i samochodów z przyczepą lub przyczepą kempingową, które spełniają następujące kryteria:

  • Ceny obowiązujące dla pojazdów poniżej 6 m długości
  • Pojazdy zarejestrowane do przewozu maks. 9 pasażerów
  • Dopuszczalna masa całkowita maks. 3,5 t
  • Pojazdy objęte ustawowym ubezpieczeniem
  • Pojazdy (z przyczepą lub przyczepą kempingową) powyżej 6 metrów długości, w których dopuszczalna masa całkowita ciągnika wynosi maks. 3,5 t podlegają odpowiedniej kategorii cenowej pojazdu i długości.

Kampery (niezależnie od masy) są traktowane jak samochody osobowe pod warunkiem, że pojazd jest zarejestrowany jako kamper zgodnie z dopuszczeniem pojazdu do eksploatacji.

Motocykle / motorowery należy rozumieć jako pojazdy dla maks. 3 osób z przyczepą boczną (maks. 2,5 m długości). Jeśli motocykl jest dłuższy, należy go sklasyfikować jako samochód osobowy. Quady są klasyfikowane jako motocykl, natomiast trajki i smarty – jako samochody osobowe.

Dlaczego i w jaki sposób mierzymy pojazdy

Gdy rezerwujesz swój bilet na prom w Scandlines, bardzo ważne dla nas jest to, jaką długość ma Twój pojazd. Podczas regularnych przepraw promem musi być zapewnione miejsce dla wielu pojazdów. Dlatego musimy znać długość wszystkich pojazdów wjeżdżających na pokład. W ten sposób możemy zapewnić Ci miejsce na żądanym rejsie.

Mierzymy Twój pojazd od położonego najbardziej z przodu do położonego najbardziej z tyłu punktu, wliczając w to wszelkiego rodzaju zamontowane obiekty. Oznacza to, że na przykład zamontowane z tyłu pojazdu rowery lub bagaż również należy mierzyć, aby określić całkowitą długość pojazdu.

Należy zatem zmierzyć pojazd dopiero po podłączeniu wszystkich elementów. Jeśli chcesz przykładowo zabrać na pokład przyczepę lub przyczepę kempingową, nie wystarczy zmierzyć długość przyczepy / przyczepy kempingowej i dodać ją do długości pojazdu. Należy zmierzyć całkowitą długość pojazdu po podłączeniu przyczepy / przyczepy kempingowej.

Zasady specjalne

Dodatkowo do zasad ogólnych obowiązuje kilka zasad specjalnych, które obowiązują dla podróżujących pojazdem dostawczym, podróżujących na trasie między Helsingør a Helsingborg lub jeśli pojazd różni się w jakikolwiek sposób od ww. specyfikacji.  Zasady regulujące odstępstwa od powyższego zostały opisane poniżej.

Transporter z rejestracją samochodu

Transporter, które zgodnie z dopuszczeniem do eksploatacji są objęte takim samym ubezpieczeniem jak samochód uprawniony do przewozu maksymalnie 9 osób, pojazdy o masie całkowitej do 3,5 t i maksymalnej długości 6 m oraz pojazdy zgodne z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, podlegają takiej samej taryfie co samochody osobowe.
Transporter powyżej 6 m długości i maksymalnej masie całkowitej wynoszącej 3,5 t są klasyfikowane jako samochody osobowe z przyczepą o łącznej długości powyżej 6 m zgodnie z ww. kategoriami długości. 

Helsingør-Helsingborg

Na trasie bezpośredniej Helsingør-Helsingborg obowiązują taryfy dla pojazdów do 6 m i powyżej 6 m długości. Dla tej trasy nie znajdują zastosowania inne kategorie długości.

Odstępstwa od powyższych specyfikacji

W przypadku pojazdów, których te przepisy nie dotyczą, stosuje się nasze taryfy frachtowe lub autobusowe.