Left navigation


Polityka prywatności

§ 1 Wstęp
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas, firmy Scandlines Deutschland GmbH („Scandlines“), ważną sprawą. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych podaje, jakie dane osobowe pozyskiwane są w trakcie korzystania z prowadzonych przez nas stron internetowych www.scandlines.de, www.scandlines.com, www.scandlines-freight.com i www.scandlines.pl (zwanych dalej odpowiednio „stroną internetową”), w jakich celach dane te są przetwarzane oraz objaśnia przysługujące Państwu związane z tym prawa. Dane osobowe to pojedyncze informacje na temat osobistych lub rzeczowych  relacji określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich np. takie dane jak nazwisko, adres, numer telefonu lub faksu oraz adres e-mail.

§ 2  Pozyskiwanie i wykorzystanie danych

Podczas każdego wejścia na stronę internetową Państwa wyszukiwarka ze względów technicznych przekazuje nam następujące informacje:

- strona, która zgłosiła żądanie pliku,
- nazwa pliku i  katalog, w którym on się znajduje,
- data i godzina żądania,
- iloś przesyłanych danych,
- status dostępu (plik został przesłany, nie odnaleziono pliku itd.),
- opis typu użytej przeglądarki internetowej,
- adres IP klienta.

Te dane są przez nas analizowane wyłącznie w celach statystycznych. Nie ma miejsca zapisywanie tych danych z odniesieniem do konkretnej osoby. Nie dokonuje się łączenia tych danych z innymi źródłami danych. Państwa adres IP zaraz po wizycie na naszych stronach jest na bieżąco usuwany.

Jeżeli w ramach naszej oferty internetowej istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych, to odbywa się ono na zasadach dobrowolności. Scandlines wykorzystuje Państwa dane osobowe tylko do uzyskania określonego celu, mianowicie do wykonania stosunku umownego lub do przekazania żądanych informacji, chyba że otrzymamy od Państwa wyraźną zgodę na dalej idące wykorzystanie danych.

§ 3 Przekazywanie danych osobom trzecim

Nie ma miejsca przekazywanie danych osobom trzecim, chyba że otrzymamy od Państwa wyraźną zgodę na  to lub gdy na podstawie przepisów prawa będziemy do tego zobligowani.

§ 4 Google Analytics 

Strona internetowa używa Google Analytics, narzędzia analityki internetowej firmy Google Inc. (zwanej dalej „Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka”, pliki tekstowe zapisywane w Państwa komputrze, które umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje na temat Państwa korzystania ze strony internetowej utworzone przez plik cookie  są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i zapisywane na nim. W przypadku aktywacji anonimizacji numeru IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP, jako użytkownika z terenu państw członkowskich Unii Europejskiej lub z terenu innych państw sygnatariuszy Układu o   Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony.

Nasza strona internetowa automatycznie skraca i anonimizuje Państwa adres IP. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych zanonimizowanych informacji w celu analizowania korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów na temat aktywności podejmowanych na stronie internetowej oraz świadczenia innych uslug dla operatora strony internetowej związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach działania Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki; zwracamy jednak uwagę na fakt, że może to ewentualnie uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Oprócz tego można uniemożliwić pozyskiwanie przez Google danych tworzonych przez plik cookie, stanowiących odniesienie do korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Więcej informacji na temat plików cookie znajdą Państwo tutaj
§ 5 Prawo do uzyskania informacji, dokonywania poprawek, usuwania lub blokowania danych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych obowiązującą w Republice Federalnej Niemiec macie Państwo prawo do tego, aby w każdej chwili zażądać od nas skorygowania, usunięcia (i ew. zablokowania) zapisanych u nas Państwa danych osobowych oraz domagać się udzielenia informacji na temat danych osobowych będących w naszej dyspozycji. W tych celach możecie Państwo zawsze zwracać się do nas, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych. Proszę jednak mieć na uwadze, że aby możliwe było oferowanie Państwu żądanych usług, potrzebne nam są określone kluczowe informacje od Państwa . Dlatego też jeśli zażyczą sobie Państwo usunięcia takich informacji w całości lub w części, istnieje ewentualność, że wówczas nie będą Państwo mogli już w ogóle korzystać z tych usług lub korzystanie z nich będzie możliwe tylko częściowo.

§ 6 Kontakt

Państwa pytania i wnioski dotyczące tematyki ochrony danych osobowych są przez nas mile widziane i ważne. Nasza inspektor ochrony danych Frank Jander jest dostępna pod poniższym adresem:

Nasza inspektor ochrony danych for Scandlines Germany GmbH

Frank Jander
Kedua GmbH
Wallenroder Str. 1
13435 Berlin
Tel.: +49 30 4377 8625
Fax: +49 30 4377 8623
Email: fjander@kedua.de info@kedua.de
www.kedua.de
www.datenschutzexperten.de