Left navigation


Definicje pojazdów 2013

Dänische Zollkontrollen

Zastosowanie taryfy pojazdu dla samochodu osobowego, samochodu kempingowego, małego transportera i składów z przyczepami: taryfy obowiązują dla transportu osobowego pojazdami, które figurują w dowodzie rejestracyjnym jako samochody osobowe dla maksymalnie 9 osób o dopuszczalnej masie do 3.500kg i są ubezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Samochód kempingowy do maksymalnej długości 10 metrów oraz ogólnej wadze do 3.500 kg zaliczony będzie do odpowiedniej kategorii pojazdów i długości. Dla samochodów kempingowych powyżej ogólnej długości 10 metrów obowiązuje dana taryfa, jeśli pojazd został przez producenta zakwalifikowany jako samochód kempingowy i pierwsze dopuszczenie do ruchu tego pojazdu zakwalifikowane było jako samochód kempingowy. Taryfy te odnoszą się również do składów z przyczepami, jeśli składają się one z samochodu osobowego, samochodu kempingowego oraz przyczepy. Dla pojazdów, do których nie odnoszą się te regulacje, obowiązują nasze taryfy frachtowe i autobusowe.

Pojazdy o długości ponad 6 metrów:

Pojazdy o długości ponad 6 metrów dzielą się na różne kategorie. Całkowitą długość pojazdu, łącznie z przyczepą lub naczepą, należy podać przy rezerwacji albo podczas zakupu biletu w punkcie odprawy na pasie obsługi ręcznej w porcie, wskazując jedną z poniższych kategorii długości:

Mniej niż 6 metrów
6 - 8 metrów
8 - 10 metrów
10 - 12 metrów
Ponad 12 metrów

W całkowitej długości pojazdu należy uwzględnić rowery i inne obiekty zamocowane z tyłu samochodu.