Left navigation


Anulowanie rezerwacji

Anulowanie niewykorzystanych biletów pod „My Booking” na MyBooking.Scandlines.pl. 


Przy anulowaniu częściowo wykorzystanego biletu należy skontaktować się pisemnie z Centrum Serwisowym Scandlines i załączyć dokumentację z formie numeru rezerwacji oraz ewentualnie niewykorzystane kupony, do wniosku o zwrot kosztów.