Jako uczestnik programu SMILE możesz nadal używać punktów do zakupu biletów na prom, jedzenia i napojów na pokładzie, oraz do robienia zakupów na promie i w sklepach BorderShop - tak jak do tej pory. Aktualizujemy jednak zasady zdobywania punktów, między innymi o następujące kwestie:

 • Obniżony zostanie wskaźnik zdobywania punktów za bilety promowe, zakupy żywności/napojów i towarów na statku oraz zakupy towarów w BorderShop (patrz pkt. 5 zaktualizowanych warunków uczestnictwa)
 • Niewykorzystane punkty SMILE wygasają automatycznie po 2 latach (patrz pkt. 8 zaktualizowanych warunków uczestnictwa)
 • Nie jest już możliwa rejestracja punktów po dokonaniu płatności
 • Program SMILE+ zostaje zamknięty, a obecni uczestnicy SMILE+ nie będą mogli go odnowić (patrz pkt. 4 zaktualizowanych warunków uczestnictwa)

Twoje uczestnictwo w SMILE nadal nic nie kosztuje i odnawia się automatycznie, więc nie musisz nic robić. Jeśli nie chcesz zaakceptować zaktualizowanych warunków uczestnictwa, musisz zakończyć swoje uczestnictwo najpóźniej do 30 kwietnia 2023 r. w punkcie "Informacja czlonkowska" (Usuń moje konto) na stronie internetowej SMILE lub pod "TWOJE USTAWIENIA PROFILU" (Chcę usunąć konto SMILE) w aplikacji Scandlines.

Zobacz zaktualizowane warunki uczestnictwa

 • Przystępując do programu SMILE, akceptujesz poniższe warunki.

  1. Wystawca karty

  Stroną umowy i wystawcą karty członkowskiej programu SMILE jest Scandlines Danmark ApS (zwane dalej “Scandlines”).

  2. Ogólne warunki programu SMILE

  Karta SMILE jest kartą uczestnika/uczestniczki programu i nie posiada funkcji kredytowej. Program SMILE umożliwia gromadzenie punktów premiowych na podstawie zakupów dokonywanych na stronie www.scandlines.pl i na pozostałych stronach należących do Scandlines, a także w kasach biletowych Scandlines, na pokładzie promów Scandlines i w sklepach BorderShop firmy Scandlines, jak również do korzystania ze specjalnych przywilejów i ofert dla uczestników programu w Scandlines i u ewentualnych partnerów Scandlines.

  3. Uczestnictwo

  Karta SMILE jest bezpłatna i może ją otrzymać każda osoba w wieku powyżej 18 lat (20 lat w przypadku osób zamieszkałych w Szwecji). Na wniosek Scandlines wiek i miejsce zamieszkania powinny zostać udokumentowane.

  Karta SMILE jest kartą osobistą i nie może być przekazywana innej osobie. Mogą ją otrzymać wyłącznie osoby prywatne i nie ma ona zastosowania w przypadku firm. Uczestnictwo w programie SMILE wymaga posiadania adresu e-mail, ponieważ jest ono oparte o komunikację drogą elektroniczną. Rejestracji do programu SMILE można dokonać na stronie https://www.scandlines.pl/sign-up-to-smile/.

  Możesz również zarejestrować się do programu SMILE, pobierając aplikację Scandlines w Google Play lub App Store.

  4. Poziomy uczestnictwa

  Istnieją dwa poziomy uczestnictwa w programie SMILE: SMILE oraz SMILE+ (obydwa poziomy uczestnictwa są zwane dalej „SMILE”, o ile wyraźnie nie rozróżniono pomiędzy poziomami uczestnictwa). Ani nowi, ani obecni uczestnicy programu SMILE nie mogą już zarejestrować się do poziomu SMILE+. Poziom SMILE+ pozostanie jednak aktywny do momentu automatycznego wygaśnięcia indywidualnego uczestnictwa w SMILE+ po 12 miesiącach od ostatniej daty zakupu uczestnictwa w SMILE+. Po wygaśnięciu uczestnictwa w SMILE+, uczestnictwo to będzie kontynuowane jako uczestnictwo w SMILE.

  W czasie trwania uczestnictwa w SMILE+ otrzymujesz dodatkowe punkty przy zakupach na pokładzie naszych promów i w sklepach BorderShop. Za zakup biletu nie otrzymuje się dodatkowych punktów – niezależnie od rodzaju biletu.

  Więcej informacji na temat korzyści wynikających z uczestnictwa w SMILE można znaleźć na stronie scandlines.pl/smile.

  5. Gromadzenie punktów

  Punkty można uzyskać za każdy zakup w aplikacji Scandlines lub zakupy zrobione online przy użyciu karty SMILE na stronie www.scandlines.pl i na pozostałych stronach Scandlines, a także w kasach biletowych Scandlines, na pokładzie promów Scandlines i w sklepach BorderShop firmy Scandlines. Nie dotyczy to zakupu biletów na trasie Helsingør-Helsingborg, biletów dla pieszych, biletów rowerowych, biletów autobusowych, biletów na samochody ciężarowe, czasopism, gazet i wyrobów tytoniowych.

  Aktualne stawki za punkty zdobyte za zakup wszystkich wymienionych produktów można zawsze znaleźć na stronie scandlines.pl/smile.

  Każdy punkt ma wartość 0,01 DKK, a 0,5 punktu uzyskuje się za każdą 1 DKK wydaną na wyżej wymienione zakupy.

  Za opłaty manipulacyjne itp. punkty nie są naliczane.

  Punkty są naliczane wtedy, gdy karta SMILE zostanie okazana przy dokonywaniu zapłaty lub przy użyciu sekcji SMILE w aplikacji Scandlines w związku z płatnością, albo są naliczane automatycznie przy zakupach dokonywanych na stronach Scandlines, jeśli jesteś zalogowany/-a jako uczestnik/-czka programu SMILE.

  Liczbę swoich punktów SMILE można sprawdzić na stronie scandlines.pl/smile lub bezpośrednio w sekcji SMILE w aplikacji Scandlines.

  6. Wykorzystywanie punktów

  Punkty SMILE mogą zostać wykorzystane do płacenia za bilety, do robienia zakupów na pokładach promów Scandlines czy w sklepach BorderShop należących do Scandlines.

  Punkty można wykorzystywać w połączeniu z płaceniem gotówką, chyba że wyraźnie zostało określone inaczej.

  Możesz zażądać wypłaty w gotówce za zgromadzone punkty, zgodnie z duńską ustawą o usługach płatniczych oraz walucie elektronicznej, przez okres jednego roku od momentu wygaśnięcia tych punktów. Scandlines pobiera za to opłatę gotówkową, która wynosi obecnie 25 koron duńskich (DKK), chyba że żąda się wypłaty po wygaśnięciu danych punktów. Bilety zakupione za punkty lub za połączenie punktów i gotówki mogą być zmienione i zwrócone zgodnie z zasadami dokonywania zmian oraz zwrotu biletu, obowiązujących dla danego rodzaju biletu.

  Przy zwrocie biletów lub zmianach biletów zakupionych za połączenie punktów i gotówki najpierw zwracane są punkty, a następnie środki pieniężne.

  Za zakupy dokonywane przy użyciu punktów SMILE kolejne punkty nie są naliczane.

  Bilety za punkty SMILE

  W ramach szczególnego przywileju uczestnik/-czka programu SMILE po zgromadzeniu 25.000 punktów może zakupić bilet SMILE Point. Bilet ten obowiązują odrębne warunki:

  - bilet kupowany jest za 25.000 punktów, a jego wartość równa jest kwocie 549 DKK,

  - nie można zmienić rezerwacji tego biletu ani dokupić opcji rezygnacji z biletu,

  - bilet może zostać zwrócony w ciągu 24 godzin zgodnie z obowiązującymi warunkami dotyczącymi biletów,

  - bilet można kupić wyłącznie online, a taka możliwość pojawi się po zgromadzeniu przez klienta/klientkę 25.000 lub więcej punktów,

  - cena biletu jest taka sama bez względu na to, czy dotyczy trasy Gedser-Rostock, czy Rødby-Puttgarden i jest niezależna od sezonu,

  - za zakup biletu pobierana jest opłata w wysokości 25 DKK. W przypadku rezygnacji z biletu opłata ta nie podlega zwrotowi,

  Bilet powrotny SMILE

  Jeśli klient/klientka nabył/-a bilet SMILE Point, będzie miał/-a również możliwość zakupu biletu powrotnego SMILE. Bilet ten obowiązują następujące warunki:

  - cena biletu wynosi 549 DKK,

  - nie można zmienić rezerwacji tego biletu ani dokupić opcji rezygnacji z biletu,

  - bilet może zostać zwrócony w ciągu 24 godzin zgodnie z obowiązującymi warunkami dotyczącymi biletów,

  - bilet można kupić wyłącznie online, a taka możliwość istnieje tylko dla klienta/klientki, który/która zakupił/-a na wyjazd bilet SMILE Point,

  - cena biletu jest taka sama bez względu na to, czy dotyczy trasy Gedser-Rostock, czy Rødby-Puttgarden i jest niezależna od sezonu

  7. Ważność i wygaśnięcie punktów

  Punkty uzyskane przed aktywacją karty SMILE, zob. pkt. 3, są ważne tylko wtedy, gdy aktywacja i rejestracja tej karty odbędzie się w ciągu 4 tygodni od daty ich nabycia.

  Zdobyte punkty wygasają również wtedy, kiedy nie zostaną wykorzystane w ciągu 24 miesięcy od daty ich nabycia.

  8. Inne korzyści

  Poza możliwością gromadzenia punktów, program SMILE daje swoim uczestnikom szereg dodatkowych korzyści. Obowiązujące w danym czasie korzyści są opisane dokładnie na stronie scandlines.pl/smile.

  9. Wypowiedzenie uczestnictwa, usunięcie konta SMILE i zakończenie programu SMILE

  W każdej chwili możesz usunąć konto SMILE lub wypowiedzieć uczestnictwo w programie SMILE, powiadamiając o tym w formie dokumentowej Scandlines lub logując się na swoje konto użytkownika na naszej stronie internetowej lub w aplikacji. Wystarczy przesłać e-maila  z takim powiadomieniem. Po usunięciu konta SMILE lub wypowiedzeniu uczestnictwa w programie SMILE zgromadzone przez Ciebie punkty od razu wygasają. W przypadku usunięcia konta lub wypowiedzenia uczestnictwa w programie jesteś zobowiązany/-a do zniszczenia karty SMILE lub zwrócenia jej do Scandlines.

  Scandlines może w dowolnym czasie z jednomiesięcznym wyprzedzeniem zakończyć program SMILE. Jeżeli Scandlines zdecyduje się zakończyć program SMILE, zgromadzone punkty wygasną jednocześnie wraz z zakończeniem programu SMILE. Zawiadomienie o tym zostanie wysłane uczestnikom programu e-mailem oraz ogłoszone na stronie www.scandlines.pl.

  Jeśli program SMILE będzie musiał zostać zakończony na skutek zmiany przepisów, decyzji sądu, nakazu ze strony władz lub z podobnych przyczyn, program SMILE zostanie zakończony w trybie natychmiastowym bez uprzedniego powiadomienia, a zgromadzone punkty jednocześnie wygasną, bez jakiegokolwiek odszkodowania od Scandlines.

  10. Nadużycie i wykluczenie

  Scandlines zastrzega sobie prawo do trwałego wykluczenia uczestnika/-czki z programu SMILE w przypadku nadużywania przez niego/nią uprawnień z tytułu uczestnictwa w programie. W takich przypadkach zgromadzone, ale dotychczas niewykorzystane punkty, które znajdują się na koncie uczestnika/-czki, zostaną usunięte, a uczestnik/-czka zostanie wykluczony/-a z programu SMILE. W przypadku nadużycia Scandlines może odmówić uczestnikowi/-czce dostępu do miejsc działalności gospodarczej prowadzonej przez Scandlines oraz spółki Grupy Scandlines*.

  Przykłady nadużyć obejmują: zachowania niezgodne z prawem, takie jak oszustwa lub usiłowanie oszustwa, niedopuszczalne zachowania wobec Scandlines oraz spółek Grupy Scandlines*, partnerów Scandlines, pracowników lub pasażerów, naruszenia niniejszych warunków uczestnictwa lub zachowania, które w opinii Scandlines mogą być uważane za niemoralne lub nieetyczne.

  Scandlines zastrzega sobie prawo do anulowania naliczonych punktów z powodu odwołania rezerwacji lub w związku z niewłaściwym wykorzystaniem przez uczestnika/-czkę swojego statusu.

  W przypadku wykluczenia uczestnik/-czka jest zobowiązany/-a do zwrócenia na żądanie Scandlines karty SMILE lub do zwrócenia karty SMILE do Scandlines w najszybszym możliwym terminie.

  11. Utrata karty SMILE

  W przypadku utraty karty SMILE lub jej kradzieży, należy niezwłocznie zablokować kartę na stronie scandlines.pl/smile. Punkty wykorzystane w międzyczasie, tzn. do momentu zablokowania skradzionej lub utraconej karty SMILE, są uznane za wykorzystane i nie zostaną zwrócone.

  Zawsze można używać swojej karty SMILE, pobrawszy aplikację Scandlines w Google Play albo w App Store. Wymaga to zalogowania się.

  12. Dane osobowe

  Scandlines wraz z właściwymi spółkami, wchodzącymi w skład Grupy Scandlines*, odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi na podstawie aktualnych aktów prawnych, dotyczących ochrony danych osobowych, a także w zgodzie z naszą polityką prywatności, którą można znaleźć na stronie www.scandlines.pl/warunki/oswiadczenie-o-ochronie-danych-osobowych. Scandlines wraz z właściwymi spółkami, wchodzącymi w skład Grupy Scandlines*, jest administratorem danych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  13. Postanowienia różne

  Obowiązujące zasady i warunki, dotyczące produktów i usług Scandlines, mają również zastosowanie do wszystkich produktów i usług oferowanych w programie SMILE lub tych, które zostały opłacone punktami w całości lub częściowo. Ogólne Warunki Transportu Scandlines i Taryfy Biletowe Scandlines mają zastosowanie do biletów promowych zakupionych za punkty. Te warunki i zasady są dostępne na stronie www.scandlines.pl.

  Scandlines zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie, według swojego wyłącznego uznania, do zmiany, uzupełnienia lub zweryfikowania niniejszych warunków z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną o wszelkich istotnych zmianach lub poprawkach do niniejszego regulaminu. Takie zmiany i poprawki są uważane za zatwierdzone, jeśli uczestnik/-czka nadal używa swojej karty SMILE lub jeśli uczestnictwo w programie SMILE nie zostanie wypowiedziane w ciągu jednego miesiąca od powiadomienia. Szczególna wzmianka o tych konsekwencjach zostanie umieszczona w powiadomieniu. Jeśli uczestnik/-czka odrzuci zmiany lub poprawki, jego/jej uczestnictwo w programie może zostać zakończone przez Scandlines zgodnie z Sekcją 9 niniejszych Warunków.

  Jeżeli jeden warunek lub więcej warunków niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne przez właściwy organ lub sąd, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych punktów niniejszego regulaminu.

  Niniejsze Warunki Uczestnictwa zastępują wszelkie wcześniejsze wersje Warunków Uczestnictwa w SMILE.

  14. Prawo właściwe, właściwość sądu

  Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków uczestnictwa lub odnoszące się do nich będą rozstrzygane przez sądy duńskie według prawa duńskiego.

   *Scandlines Danmark ApS, Scandlines Catering ApS, Scandlines Deutschland GmbH, Scandlines BorderShop Rostock GmbH oraz Scandlines BorderShop Puttgarden GmbH.


  Stan: 1 marca 2023 r.

Zobacz poniższe  odpowiedzi na niektóre pytania dotyczące aktualizacji uczestnictwa. Możesz również skontaktować się z centrum obsługi klienta pod numerem +49 381-77 88 77 66 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 lub napisać do nas w języku niemieckim lub angielskim na adres servicecenter.germany@scandlines.com.

FAQ

 • Aktualizujemy warunki uczestnictwa, żeby SMILE był prostszy.

  Jako uczestnik/uczestniczka SMILE możesz nadal wykorzystać swoje punkty na kupno biletów promowych, jedzenia i napojów na pokładzie oraz zakup towarów na promie i w BorderShopie.

  Aktualizacja dotyczy głównie zdobywania punktów za bilety na prom oraz za zakupy na pokładzie lub w BorderShopie. Od 1 maja 2023 roku zdobędziesz tyle samo punktów na wszystkich rodzajach biletów, zakupach żywności/napojów i towarów na pokładzie, a także w BorderShopie: 0,5 punktu za 1 DKK.

  Jednocześnie Twoje punkty automatycznie wygasną, jeśli nie wykorzystasz ich w ciągu dwóch lat.

 • Zaktualizowaliśmy SMILE, aby był prostszy i łatwiejszy do zrozumienia. Oznacza to również, że zamykamy SMILE+.

  Pozostaniesz uczestnikiem/uczestniczką SMILE+ do czasu wygaśnięcia obecnego okresu SMILE+.

  Natomiast w przyszłości umożliwimy wszystkim korzystanie z dużych zniżek, takich jak oferty specjalne w BorderShopie, które akurat wprowadziliśmy.

 • Robiąc zakupy w BorderShopie i na pokładzie promu, nadal zdobywasz taką samą liczbę punktów. To dlatego, że utrzymaliśmy na tym samym poziomie liczbę zdobywanych punktów w programie SMILE+, mimo że obniżyliśmy ogólny wskaźnik zbierania punktów. 

  Tak więc przez resztę okresu zarobisz tyle samo punktów co zwykle, czyli 1-2 punkty za 1 DKK.

 • Jeśli nie chcesz zaakceptować zaktualizowanych warunków uczestnictwa, musisz zakończyć swoje uczestnictwo nie później niż 30 kwietnia 2023 roku w punkcie "Informacje dla uczestników" (Usuń mój profil) na stronie internetowej SMILE lub pod " TWOJE USTAWIENIA PROFILU" (Chcę usunąć konto SMILE) w aplikacji Scandlines.

  Pamiętaj, że po usunięciu swojego profilu nie możesz już czerpać korzyści z bycia uczestnikiem/uczestniczką SMILE oraz zdobywać i wydawać punktów. Twoje dotychczas zgromadzone punkty zostaną również usunięte.

 • Nie, każdy punkt ma wciąż tę samą wartość.

 • Z nimi nic się nie dzieje. Nie tracą na wartości i można nimi płacić za bilety na prom, kupować jedzenie i napoje na pokładzie lub płacić nimi podczas zakupów w BorderShopie - tak jak dotychczas.

  Jednak teraz Twoje punkty automatycznie wygasną, jeśli nie wykorzystasz ich w ciągu dwóch lat.

 • Zaktualizowane warunki będą obowiązywać od 1 maja 2023 roku, więc jeśli kupiłeś/-aś bilet na prom jako uczestnik/uczestniczka SMILE przed tym terminem, zdobędziesz punkty na wcześniejszych zasadach.

 • Nie. Po 1 maja 2023 r. punkty można zdobywać tylko w momencie użycia swojej karty SMILE do zakupu biletu na prom albo w trakcie robienia zakupów na pokładzie lub w BorderShopie - pamiętaj więc o swojej karcie podczas podróży!

  Swoją kartę SMILE możesz zawsze znaleźć w aplikacji. 

 • Chcemy, aby SMILE było prostsze. Dlatego też zaktualizowaliśmy niektóre zasady dotyczące punktów.

  Zawsze możesz przejrzeć swoje punkty, logując się na stronie SMILE i sprawdzić, kiedy wygasają. Należy pamiętać, że punkty mogą mieć różne daty ważności.

 • Tak, wszystkie trzy specjalne bilety promowe dla uczestników SMILE są nadal dostępne:

  Bilety jednodniowe SMILE

  Bilety za punkty SMILE

  Bilety Happydays

 • Tak, jako uczestnik/uczestniczka SMILE nadal możesz otrzymać 20% zniżki na bilet na prom, gdy wykupisz urlop z Happydays.

 • Tak! Nadal będą pojawiać się specjalne oferty SMILE, na przykład korzystne cenowo bilety na prom SMILE i oferty specjalne w BorderShopie.

 • Na rok 2023 planujemy nowe, atrakcyjne promocje - już jesteśmy w trakcie ich realizacji.

  Na przykład w BorderShopie wprowadziliśmy nowe oferty specjalne.