Ogólne Warunki Przewozu (OWP) Scandlines Deutschland GmbH dotyczące przewozu drogą morską w ramach wycieczki autobusowej, która nie jest organizowana przez Scandlines Deutschland GmbH, ale przez przewoźnika autobusowego lub jakąkolwiek inną firmę turystyczną.